Jesteś tutaj: Strona główna Wskaźniki i stawki Wskaźniki budżetowe Archiwum
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Zobacz inne wersje

Odpis na ZFŚS

Kwota odpisu podstawowego określa dla Twojej firmy minimalny obowiązkowy odpis na ZFŚS w danym roku w przeliczeniu na jednego pracownika. Jeżeli w Twojej firmie został utworzony ZFŚS, to w danym roku musisz przelać na konto ZFŚS kwotę odpowiadającą liczbie zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia w danym roku pomnożoną przez kwotę przypadającą na jednego zatrudnionego.

W 2015 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi:
Odpis
Kwota
Na jednego zatrudnionego (37,5% podstawy wymiaru)
1.093,93 zł
Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (50% podstawy wymiaru)
1.458,57 zł
Na jednego pracownika młodocianego:
w pierwszym roku nauki (5% podstawy wymiaru)
w drugim roku nauki (6% podstawy wymiaru)
w trzecim roku nauki (7% podstawy wymiaru)
145,86 zł 
175,03 zł 
204,20 zł
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75% podstawy wymiaru)
1.276,25 zł
Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%)
182,32 zł
Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
218,79 zł

Kwota odpisu podstawowego zależy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Odpis na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% , na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 50% tej kwoty. Odpis na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki: 5%, w II roku nauki: 6%, w III roku nauki: 7% kwoty przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

W 2015 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2.917,14 zł.
Podstawa prawna:- art. 5 i art. 5b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.),
- obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r. (M.P. nr 15, poz. 156).

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.