Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

8.12.2016Ewidencja księgowa jsfp

Księgowanie odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki w § 092
Pytanie: Gdzie powinno się obecnie księgować odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej - w § 092 czy 097?

8.12.2016Ewidencja księgowa jsfp

Wydanie dowodu rejestracyjnego i opłaty ewidencyjne kwalifikuje się w § 443
Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała pokwitowanie wpłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatami ewidencyjnymi (za dowód rejestracyjny 0,50zł i za pozwolenie czasowe 0,50zł). W którym paragrafie zakwalifikować te ...

8.12.2016Ewidencja księgowa jsfp

Wydatek na zakup stanowisk promocyjnych ujmuje się w § 421
Pytanie: Starostwo powiatowe poniosło wydatek w kwocie 4.000 zł związany z wykonaniem dwóch stanowisk promocyjnych (na fakturze poz.1: namiot, poz. 2: obciążniki, poz. 3: nadruk). Czy zakup ten powinien być dokonany z wydatków ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

17.10.2016Sprawozdawczość budżetowa

Zobacz, jak ujmować zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych wynikające z niezapłaconych zaliczek
Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową powołaną uchwałą rady miejskiej. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami będącymi własnością gminy. W swoich zasobach posiadamy lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnocie mieszkaniowej, ...

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Nowelizacja przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej
Wszystkie te zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Wpływów z kar porządkowych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ jednostek
Dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowią wyłącznie dochody budżetu państwa i nie mogą być ujmowane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ.

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

17.10.2016Finanse publiczne

W księgach rachunkowych spółki z o.o. nie ujmuje się danych z rachunku zysków i strat zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego
Pytanie: W grudniu 2015 roku zakład wodociągów i kanalizacji, działający jako zakład budżetowy, został przekształcony w spółkę z o.o. Zmiana formy organizacyjnoprawnej nastąpiła z dniem wpisu do KRS, tj. 4 grudnia 2015 r. i od ...

20.09.2016Finanse publiczne

Jak umorzyć należności z tytułu korzystania z dróg i urządzeń wodnych
Pytanie: Jednostka budżetowa gospodaruje mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa. W art. 142 ustawy - Prawo wodne wskazano instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami (należności i ...

2.09.2016Finanse publiczne

Należności dłużników postawionych w stan upadłości inwentaryzuje się w drodze weryfikacji sald
Pytanie: Czy przy należnościach od dłużników postawionych w stan upadłości należy wysyłać potwierdzenie salda, a jeśli tak, to gdzie - do sądu?

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

20.09.2016CIT

Wybudowane w ogrodzie zoologicznym środki trwałe należy zaliczyć do rodzaju 107 KŚT
Pytanie: Do jakiego rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych należy zaliczyć i jaką zastosować stawkę amortyzacji do wybudowanych na terenie ogrodu zoologicznego:a) wybiegu dla panter i tygrysów, który obejmuje budynki dla zwierząt, ...

20.09.2016CIT

Automat do sprzedaży biletów oraz palmtop zalicza się do rodzaju 491 KŚT
Pytanie: Czy jednostka zastosowała odpowiednią Klasyfikację Środków Trwałych w odniesieniu do:1) stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów wstępu do ZOO na monety i banknoty, a także z możliwością płacenia kartą płatniczą, ...

2.09.2016VAT

Samorządowy zakład budżetowy nie jest podatnikiem VAT
Pytanie: Czy samorządowy zakład budżetowy prawidłowo stosuje zwolnienie z podatku przy wystawianiu faktury dla gminy (jednostka nadrzędna) w przypadku świadczenia usług na rzecz gminy (zwolnienie jest przewidziane w § 3 ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

2.02.2017Płace

Pracownik otrzymuje ostatnią nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy.
Pytanie: Pracownikowi samorządowemu doliczono do nagrody jubileuszowej pracę gospodarstwie rolnym. W sumie przepracował on 45 lat, za które już otrzymał nagrodę jubileuszową , ale pracuje nadal i w 2017 roku będzie miał przepracowane ...

17.10.2016Płace

Refundację wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole odprowadza się na rachunek budżetu gminy
Pytanie: Szkoła podstawowa wystawiła notę księgową za uzupełnienie etatu nauczyciela w gimnazjum. Dla nauczyciela uzupełniającego pensum w innej szkole pracodawcą jest szkoła macierzysta - szkoła podstawowa, z którą nauczyciel ...

20.09.2016ZUS

Badania kontrolne przy braku decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego
Pytanie: Pracownik złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, ale ZUS odmówił, na co pracownik złożył odwołanie do sądu. Świadczenie chorobowe trwało do 11 lutego 2015 r. Od tego czasu pracownik oczekuje na rozstrzygnięcie ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Pozostałe artykuły

17.10.2016Pozostałe artykuły

Przedszkole może znajdować się w budynku świetlicy wiejskiej, gdzie na imprezach podaje się alkohol
Pytanie: W części świetlicy wiejskiej ma zostać utworzone niepubliczne przedszkole (z oddzielnym wejściem). Przedszkole to chce korzystać z kuchni, która należy do wsi i służy jako rozdzielnia posiłków. Posiłki będą przewożone ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.