Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

17.06.2015Ewidencja księgowa jsfp

Należności sporne w jednostkach sektora finansów publicznych - księgowanie
Pytanie: W ubiegłym roku oddalił się jeden z mieszkańców DPS. W związku z tym, że wszystkie decyzje dotyczące mieszkańca były prawomocne, obciążaliśmy związanymi z nimi kosztami ośrodek pomocy. Ten kwestionował ...

17.06.2015Ewidencja księgowa jsfp

Ewidencja księgowa opłat sądowych od wniosków dotyczących egzekucji należności
Pytanie: Dom pomocy społecznej zapłacił opłatę sądową od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz o likwidację depozytu mieszkańców. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa opłat sądowych? Czy mamy tu do czynienia ...

17.06.2015Ewidencja księgowa jsfp

Stosowanie konta 975
Pytanie: Program finansowy, na którym samorządowa jednostka budżetowa księguje dokumenty, daje możliwość wprowadzenia wydatku strukturalnego w chwili dekretacji. Czy istnieje bezwzględny obowiązek tworzenia konta 975?

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

16.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Nadpłatę za energię należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności 
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

11.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

W sprawozdaniu Rb-27S jednostki sektora finansów publicznych wykazują tylko te należności, które po ich uregulowaniu staną się dochodami
Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N samorządowa jednostka budżetowa wykazała należności długoterminowe, które dotyczą należności lat przyszłych. Czy wartość taką należy również ująć w sprawozdaniu Rb-27S?

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

1.06.2015Finanse publiczne

Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Pytanie: Organizatorem instytucji kultury jest rada gminy, która zatwierdza także roczne sprawozdania z działalności. Zatrudniającym i powołującym dyrektora jest natomiast wójt. Który organ powinien dokonać rozpatrzenia skargi ...

20.05.2015Finanse publiczne

Gmina organizująca przetarg na dowóz dzieci do szkół nie może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców
Pytanie: Jednostka samorządu zamierza zorganizować przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy można żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą stosownych uprawnień od osób zdolnych do wykonania zamówienia publicznego na dowóz dzieci, ...

20.03.2015Finanse publiczne

W celu rozliczenia zaległych wpłat warto skontaktować się z komornikiem
Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza zaległe należności cywilnoprawne i po naliczaniu odsetek ujmuje je w księgach rachunkowych. Na poczet których długów zaliczać odzyskanie kwoty? Które z pozycji z dokumentacji komorniczej ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

1.06.2015VAT

Wywłaszczenie za odszkodowaniem z nakazu władzy publicznej co do zasady powinno być opodatkowane VAT
Pytanie: Gmina otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów, na których znajdowała się droga gminna. Zgodnie z zaświadczeniem w planie zagospodarowania miasta na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ...

18.03.2015VAT

Gmina może odliczyć VAT od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, nawet gdy późniejszym odprowadzaniem ścieków zajmuje się zakład budżetowy
Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność - twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie ...

29.01.2015Podatki w oświacie

Dowóz dzieci zorganizowany przez szkołę jest zwolniony z VAT tylko w przypadku przekroczenia odległości określonych w ustawie o systemie oświaty
Usługi dowozu dzieci świadczone przez jednostkę oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, wyłącznie gdy odległości z domu do szkoły przekraczają te wymienione w ustawie o systemie oświaty. Tylko wówczas można mówić, że są ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

17.06.2015Prawo pracy

Jeśli okres między dwoma stosunkami pracy będzie dłuższy niż 30 dni, jednostka musi skierować pracownika na badania lekarskie
Pytanie: Pod koniec miesiąca z pracownicą jednostki rozwiązano stosunek pracy. Zostanie zatrudniona ponownie w tym samym zakładzie pracy na to samo stanowisko. Czy w związku z nowelizacją przepisów kadrowych ...

17.06.2015ZUS

Pracownik zatrudniony w kilku jednostkach ma prawo do otrzymania odprawy emerytalnej od każdego pracodawcy
Pytanie: Pracownik administracyjny jest zatrudniony na 3/4 etatu na czas określony. W drugim miejscu pracy pracownik ten jest zatrudniony na 1/4 etatu - również na czas określony do 31 sierpnia 2015 r. (pierwsza umowa). Pracownik ...

17.06.2015Płace

Prawo do dodatku stażowego lub nagrody jubileuszowej a okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Pytanie: Jednostka budżetowa zatrudniła pracownika, który dostarczył do akt osobowych zaświadczenie z ZUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych za okres po ustaniu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Czy okres ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.