Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

17.08.2015Ewidencja księgowa jsfp

Decyzję o sposobie przyjęcia rolet do ewidencji powinien podjąć kierownik jednostki
Pytanie: Jednostka nadrzędna przekazała jednostce dokumentem PT w nieodpłatne użytkowanie rolety zewnętrzne - 10 sztuk na wartość 5.000 zł. Są to rolety, które dawno temu obca jednostka zamontowała w budynku, w czasie gdy z ...

13.08.2015Ewidencja księgowa jsfp

Należności sporne w jednostkach sektora publicznego
Pytanie: W 2014 roku oddalił się jeden z mieszkańców DPS. W związku z tym, że wszystkie decyzje dotyczące mieszkańca były prawomocne, obciążaliśmy związanymi z nimi kosztami ośrodek pomocy. Ten kwestionował jednak należności ...

12.08.2015Ewidencja księgowa jsfp

Do ksiąg rachunkowych zakupiony serwer wprowadza się według ceny nabycia
Pytanie: Gminne Centrum Kultury kupiło serwer za kwotę ok. 5.300 zł. Jak powinno wyglądać księgowanie tego zakupu?

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

16.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Nadpłatę za energię należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności 
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

11.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

W sprawozdaniu Rb-27S jednostki sektora finansów publicznych wykazują tylko te należności, które po ich uregulowaniu staną się dochodami
Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N samorządowa jednostka budżetowa wykazała należności długoterminowe, które dotyczą należności lat przyszłych. Czy wartość taką należy również ująć w sprawozdaniu Rb-27S?

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

6.08.2015Finanse publiczne

Odszkodowanie z OC za zniszczony samochód Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowi dochód powiatu
Pytanie: Jesteśmy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Nasi strażacy mieli wypadek samochodowy i samochód nadaje się do kasacji. Jak należy prawidłowo postąpić z kwotą odszkodowania z OC, którą wypłaci ubezpieczyciel?

1.06.2015Finanse publiczne

Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Pytanie: Organizatorem instytucji kultury jest rada gminy, która zatwierdza także roczne sprawozdania z działalności. Zatrudniającym i powołującym dyrektora jest natomiast wójt. Który organ powinien dokonać rozpatrzenia skargi ...

20.05.2015Finanse publiczne

Gmina organizująca przetarg na dowóz dzieci do szkół nie może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców
Pytanie: Jednostka samorządu zamierza zorganizować przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy można żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą stosownych uprawnień od osób zdolnych do wykonania zamówienia publicznego na dowóz dzieci, ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

1.06.2015VAT

Wywłaszczenie za odszkodowaniem z nakazu władzy publicznej co do zasady powinno być opodatkowane VAT
Pytanie: Gmina otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów, na których znajdowała się droga gminna. Zgodnie z zaświadczeniem w planie zagospodarowania miasta na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ...

18.03.2015VAT

Gmina może odliczyć VAT od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, nawet gdy późniejszym odprowadzaniem ścieków zajmuje się zakład budżetowy
Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność - twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie ...

29.01.2015Podatki w oświacie

Dowóz dzieci zorganizowany przez szkołę jest zwolniony z VAT tylko w przypadku przekroczenia odległości określonych w ustawie o systemie oświaty
Usługi dowozu dzieci świadczone przez jednostkę oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, wyłącznie gdy odległości z domu do szkoły przekraczają te wymienione w ustawie o systemie oświaty. Tylko wówczas można mówić, że są ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

11.08.2015Prawo pracy

Potrąceń można dokonywać dopiero po ustaleniu wynagrodzenia netto
Pytanie: Pracownicy jednostki budżetowej  komornik zajął pensję. W jaki sposób wyliczyć zajęcie komornicze, gdy pracownica osiąga wynagrodzenie brutto w wysokości 1.760,83 zł. Dodatkowo ma potrącenia w wysokości: 423,40 ...

5.08.2015Prawo pracy

Obowiązkowe badania profilaktyczne dla pracownika zatrudnionego od 1 kwietnia 2015 r.
Pytanie: Z pracownicą rozwiązano stosunek pracy 28 lutego 2015 r. Została ona zatrudniona ponownie w tym samym zakładzie pracy na to samo stanowisko z dniem 1 kwietnia 2015 r. Czy według przepisów, które weszły od 1 kwietnia, ...

5.08.2015Prawo pracy

Pracownicy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie przysługuje prawo do urlopu z tytułu urodzenia dziecka
Pytanie: Pracownica jednostki publicznej urodziła dziecko. Czy po urlopie macierzyńskim należy się jej urlop z tytułu urodzenia dziecka?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.