Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

26.11.2014Ewidencja księgowa jsfp

Zasady korygowania błędów rachunkowych JSFP należy określić w polityce rachunkowości
Pracownicy służb finansowo-księgowych wykonując swoje obowiązki dotyczące m.in. dekretowania, mogą popełniać błędy spowodowane np. opóźnieniami lub pominięciem zapisów w urządzeniach ewidencyjnych. Sposób korygowania takich omyłek ...

5.11.2014Ewidencja księgowa jsfp

Do naliczania potrąceń z umów cywilnoprawnych, stosuje się metodę memoriałową, a do wypłaty kasową
Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwoty należne za udział w komisjach, radach, zespołach i komitetach, a także te, wypłacane radcom prawnym, kuratorom lub też tłumaczom - w obecnych realiach ...

1.11.2014Ewidencja księgowa jsfp

Zaległą wpłatę od podatników organ podatkowy samorządu terytorialnego powinien najpierw zaksięgować na należność główną i odsetki
Pytanie: Jednostka samorządu - jako organ podatkowy - otrzymała od dłużnika zaległą wpłatę. Nie jest ona jednak wystarczająca na pokrycie zaległego podatku, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia. Na poczet których zaległości ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

30.10.2014Uchwały, rozstrzygnięcia i stanowiska RIO

Jeśli ugoda sądowa w swoich skutkach przypomina umowę pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z
Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań - twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ...

30.09.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sposób ujęcia błędów stwierdzonych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia istotności uchybień
Pytanie: Przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej jednostki budżetowej wykazała błędy w zakresie wykazanych przychodów. Wystąpienie pokontrolne zostało zaakceptowane dopiero w drugiej połowie roku. Jak poprawić stwierdzone ...

30.05.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Szkoły korzystające z grantów powinny wypełniać formularz Rb-27ZZ
Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

2.11.2014Finanse publiczne

NIK przedstawił rekomendacje dotyczące przyznawania stypendiów uczniowskich
Wyodrębnianie komisji stypendialnych oraz określanie harmonogramu działań podczas procesu wnioskowania - to niektóre z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w zakresie przyznawania stypendiów.

29.10.2014Zarządzanie finansami szkoły

Decyzję od odpisaniu z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności może podjąć jedynie kierownik jednostki
Pytanie: W księgach rachunkowych jednostki oświatowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. Jaki jest tryb postępowania z takimi kwotami?

29.10.2014Finanse publiczne

Czasochłonność przygotowania informacji publicznej nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku jej udostępniania
Jeżeli nie istnieje konieczność wytworzenia nowych, nieistniejących dotychczas danych, nie można mówić o przetwarzaniu informacji publicznej. W takim przypadku jednostka nie może ograniczać do niej dostępu przez obowiązek wykazania ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

1.11.2014IV kwartał 2014

Jednostki sektora publicznego zwolnione z VAT nie będą musiały rozliczać podatku w procedurze odwróconego obciążenia
Zawężenie stosowania procedury odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny - to jedno z założeń planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Prawodawcy chcą także wprowadzenia limitów kwotowych, ...

30.10.2014VAT

Przy wynajmie pomieszczeń szkolnych w podstawie opodatkowania VAT należy uwzględnić zarówno czynsz, jak i opłaty za media
Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując ...

28.10.2014VAT

Wynagrodzenie właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji samorządowej jest zwolnione z podatku dochodowego  
Dotacje samorządowe otrzymywane przez osoby prowadzące przedszkola niepubliczne i przeznaczone na wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę jest zwolnione z podatku dochodowego. Wydatki pokryte z tego źródła nie stanowią jednak ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

12.11.2014Płace

Przepisów o zwolnieniach z ZUS i PIT świadczeń pracowniczych nie można nadinterpretować
Pracownicy jednostek oświatowych i wychowawczych, poza wynagrodzeniem za wykonaną pracę mogą otrzymywać od pracodawcy także inne świadczenia np. o charakterze socjalnym lub jako ekwiwalent wynikający z przepisów bhp. Badając czy ...

8.11.2014Prawo pracy

Pracownik jednostki wybrany na radnego ma prawo do zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy na czas sesji
W wyniku listopadowych wyborów samorządowych wielu pracowników jednostek publicznych będzie pełniło funkcję radnego gminy, powiatu lub województwa. Niesie to za sobą określone konsekwencje pracownicze, zarówno po stronie radnego, ...

5.11.2014Płace

Ubiegając się pełne uposażenie to funkcjonariusz musi udowodnić, że  choroba powstała w związku z pełnieniem służby
Po nowelizacji przepisów w 2014 roku mundurowi przebywający na zwolnieniach lekarskich mają prawo do 80 % uposażenia. Prawo do pełnej wypłaty zachowali funkcjonariusze, którzy ulegli wypadkowi pozostającemu w związku ze służbą.

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.