Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

1.10.2015Klasyfikacja budżetowa

Opłaty za studia funkcjonariusza należy zaklasyfikować do § 3070-13
Pytanie: Strażak został skierowany na studia. Jednostka będzie ponosić koszty czesnego, dojazdów. W jakim paragrafie wydatków należy zakwalifikować wydatek na zapłatę czesnego § 3070-13 czy też § 4300-16?
Nowe!

1.10.2015Klasyfikacja budżetowa

Koszt opracowania studium wykonalności należy ująć w § 605
Pytanie: Czy koszt opracowania studium wykonalności (dokument niezbędny do złożenia wniosku o środki z Unii Europejskiej) należy uznać jako koszt inwestycji (§ 605) czy jako koszty bieżące (§ 430)?

1.10.2015Ewidencja księgowa jsfp

Nieprawidłowa inwentaryzacja może naruszać dyscyplinę finansów
Uchybienie ustawowym terminom inwentaryzacji, przeprowadzenie inwentaryzacji metodą odmienną od ustawowo przypisanej czy brak udokumentowania jej wyników - to zachowania mające znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

1.10.2015Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

W październiku jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację
Inwentaryzacja, oprócz corocznej, może być przeprowadzona w każdym czasie, na podstawie zarządzenia kierownika, a zasięgiem może obejmować całość aktywów i pasywów jednostki. Inwentaryzacja może również mieć charakter ...

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

16.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Nadpłatę za energię należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności 
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

Nowe!

1.10.2015Finanse publiczne

Wydatki na dożynki można sfinansować z funduszu sołeckiego
Pytanie: Mieszkańcy sołectwa chcą organizować i kupić jedzenie na dożynki wiejskie, np. kiełbaska z grilla, soczek - dla występujących dzieci czy mieszkańców wsi, zapłacić za orkiestrę; zorganizować dzień dziecka - kupić słodycze ...

6.08.2015Finanse publiczne

Odszkodowanie z OC za zniszczony samochód Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowi dochód powiatu
Pytanie: Jesteśmy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Nasi strażacy mieli wypadek samochodowy i samochód nadaje się do kasacji. Jak należy prawidłowo postąpić z kwotą odszkodowania z OC, którą wypłaci ubezpieczyciel?

1.06.2015Finanse publiczne

Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Pytanie: Organizatorem instytucji kultury jest rada gminy, która zatwierdza także roczne sprawozdania z działalności. Zatrudniającym i powołującym dyrektora jest natomiast wójt. Który organ powinien dokonać rozpatrzenia skargi ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

1.06.2015VAT

Wywłaszczenie za odszkodowaniem z nakazu władzy publicznej co do zasady powinno być opodatkowane VAT
Pytanie: Gmina otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów, na których znajdowała się droga gminna. Zgodnie z zaświadczeniem w planie zagospodarowania miasta na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ...

18.03.2015VAT

Gmina może odliczyć VAT od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, nawet gdy późniejszym odprowadzaniem ścieków zajmuje się zakład budżetowy
Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność - twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie ...

29.01.2015Podatki w oświacie

Dowóz dzieci zorganizowany przez szkołę jest zwolniony z VAT tylko w przypadku przekroczenia odległości określonych w ustawie o systemie oświaty
Usługi dowozu dzieci świadczone przez jednostkę oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, wyłącznie gdy odległości z domu do szkoły przekraczają te wymienione w ustawie o systemie oświaty. Tylko wówczas można mówić, że są ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

25.09.2015Płace

Wliczanie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
Pytanie: Pracownica samorządowej jednostki kultury 24 września 2014 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy (wypłacono). W lipcu 2015 roku dostarczyła dokumenty: oświadczenie ...

23.09.2015Płace

Wypłata nagrody jubileuszowej nie wymaga decyzji o jej przyznaniu
Pytanie: Nagroda jubileuszowa była wypłacana pracownikowi na podstawie decyzji przyznającej tę nagrodę. W styczniu 2015 roku jednostka otrzymała 1 egzemplarz pisma kierowanego do danego pracownika, gdzie jest napisane "stwierdzam, ...

23.09.2015Prawo pracy

Awans wewnętrzny możliwy tylko w ramach tej samej grupy stanowisk
Pytanie: Pracownica jest zatrudniona na stanowisku pomocy biurowej w dziale administracyjnym. Czy może awansować na stanowisko referenta w tym samym dziale?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.