Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

8.10.2015Ewidencja księgowa jsfp

Omyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS stanowi świadczenie nienależne, które powinno być zwrócone pracodawcy dysponującemu funduszem
Pytanie: Omyłkowo, wbrew regulaminowi ZFŚS, w szkole wypłacono świadczenie z ZFŚS emerytowi, który nie złożył wymaganego oświadczenia o dochodzie. Czy można żądać zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia z funduszu socjalnego?
Nowe!

8.10.2015Ewidencja księgowa jsfp

Korygując odpis na ZFŚS należy pamiętać o zastosowaniu zapisu technicznego
Pytanie: Jednostka budżetowa, jako pracodawca publiczny, z końcem roku musi skorygować podstawę naliczania odpisu na fundusz socjalny do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
Nowe!

8.10.2015Ewidencja księgowa jsfp

Nieprzekazany odpis na ZFŚS stanowi zobowiązanie wymagalne
Pytanie: Jednostka nie przekazała części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy w sprawozdawczości budżetowej należy ująć taką kwotę jako zobowiązanie wymagalne? Jak w takim przypadku będzie wyglądało księgowanie?

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

1.10.2015Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

W październiku jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację
Inwentaryzacja, oprócz corocznej, może być przeprowadzona w każdym czasie, na podstawie zarządzenia kierownika, a zasięgiem może obejmować całość aktywów i pasywów jednostki. Inwentaryzacja może również mieć charakter ...

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

16.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Nadpłatę za energię należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności 
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

1.10.2015Finanse publiczne

Wydatki na dożynki można sfinansować z funduszu sołeckiego
Pytanie: Mieszkańcy sołectwa chcą organizować i kupić jedzenie na dożynki wiejskie, np. kiełbaska z grilla, soczek - dla występujących dzieci czy mieszkańców wsi, zapłacić za orkiestrę; zorganizować dzień dziecka - kupić słodycze ...

6.08.2015Finanse publiczne

Odszkodowanie z OC za zniszczony samochód Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowi dochód powiatu
Pytanie: Jesteśmy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Nasi strażacy mieli wypadek samochodowy i samochód nadaje się do kasacji. Jak należy prawidłowo postąpić z kwotą odszkodowania z OC, którą wypłaci ubezpieczyciel?

1.06.2015Finanse publiczne

Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Pytanie: Organizatorem instytucji kultury jest rada gminy, która zatwierdza także roczne sprawozdania z działalności. Zatrudniającym i powołującym dyrektora jest natomiast wójt. Który organ powinien dokonać rozpatrzenia skargi ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

Nowe!

8.10.2015PIT

Pomoc od pracodawcy w postaci przekazania świadczenia rzeczowego podlega zwolnieniu z PIT do 380 zł w ciągu roku
Pytanie: Pracownik obsługi przedszkola zwrócił się z prośbą o przyznanie pomocy z funduszu socjalnego na zakup opału. Prośbę swoją motywował trudną sytuacją materialną. Pracodawca po przeanalizowaniu wniosku wyraził zgodę na ...

1.06.2015VAT

Wywłaszczenie za odszkodowaniem z nakazu władzy publicznej co do zasady powinno być opodatkowane VAT
Pytanie: Gmina otrzymała odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów, na których znajdowała się droga gminna. Zgodnie z zaświadczeniem w planie zagospodarowania miasta na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ...

18.03.2015VAT

Gmina może odliczyć VAT od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, nawet gdy późniejszym odprowadzaniem ścieków zajmuje się zakład budżetowy
Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność - twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

Nowe!

8.10.2015Prawo pracy

Umorzenie pożyczki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy traktować jako świadczenie wynikające z wcześniejszego stosunku pracy                                                             
Pytanie: Nauczyciel emeryt, któremu w ubiegłym roku udzielono pożyczki na cele mieszkaniowe, zwrócił się z wnioskiem o umorzenie niespłaconej kwoty w związku z zaistniałą sytuacją losową. Czy w przypadku umorzenia należy naliczyć ...

7.10.2015Prawo pracy

Regulamin ZFŚS muszą zaakceptować związki
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakazuje pracodawcom uzależnienie wysokości przyznawanej pomocy od sytuacji życiowej i materialnej pracowników. Dotyczy to także nauczycieli. Wyjątkiem jest tu świadczenie urlopowe, ...

7.10.2015Prawo pracy

Ochrona danych osobowych w zakresie ZFŚS
Regulacje ustawy o ZFŚS są przesłanką prawną do przetwarzania danych osobowych o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników szkoły. Żądanie danych o wynagrodzeniu pracownika uzyskiwanym u innego pracodawcy nie narusza ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.