Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

2.08.2016Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja zakupu artykułów spożywczych zależy od rodzaju jednostki
Pytanie: W jakim rozdziale należy klasyfikować zakup artykułów spożywczych jak np. kawa, herbata, cukier itp. wykorzystywanych na potrzeby sekretariatu dla gości?

29.07.2016Klasyfikacja budżetowa

Kiedy fakturę za wynajem sali gimnastycznej księgujemy na koncie 760
Pytanie: Czy postąpię prawidłowo, jeśli zaksięguję fakturę (opłacona przelewem) wystawioną przez szkołę za wynajem sali gimnastycznej na kontach 201/760, wyciąg bankowy, zapłata faktury (rachunek dochodów) 132/201, paragraf 0750?

12.07.2016Ewidencja księgowa jsfp

Wpłatę franszyzy redukcyjnej należy księgować na koncie 761
Pytanie: Jednostka budżetowa posiada polisę ubezpieczeniową na OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. Firmie „X” zostało przyznane odszkodowanie z powodu zaistniałej szkody. Zgodnie ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Nowelizacja przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej
Wszystkie te zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Wpływów z kar porządkowych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ jednostek
Dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowią wyłącznie dochody budżetu państwa i nie mogą być ujmowane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Sporządzanie sprawozdań o wydatkach strukturalnych w jednostkach sektora publicznego
W zakresie wydatków strukturalnych jednostki sektora finansów publicznych sporządzają roczne sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-WSb o wydatkach strukturalnych ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

12.07.2016Finanse publiczne

Wydatki na promocję inwestycji nie zwiększają wartości środka trwałego
Pytanie: W 2015 roku jednostka budżetowa poniosła koszty na modernizację śluz, które są na stanie środków trwałych. W ramach wydatków jednostka realizująca projekt ponosiła wydatki na promocję inwestycji, np. spoty i materiały ...

20.04.2016Finanse publiczne

Komendant powiatowy PSP nie musi powiadamiać o zawartych umowach
Pytanie: Komendant powiatowy Państwowej Straż Pożarnej, chcąc zawrzeć umowę na okres przekraczający rok budżetowy, musi postarać się najpierw o wydanie przez zarząd powiatu upoważnienia do zaciągnięcia tego zobowiązania. Czy ...

15.03.2016Finanse publiczne

Nie można sfinansować ścieżki rowerowej z funduszu sołeckiego
Pytanie: Czy gmina może ze środków funduszu sołeckiego budować ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych?

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

3.08.2016VAT

Odliczanie VAT od zakupu gruntu na rozbudowę cmentarza. Sprawdź, kiedy trzeba stosować prewspółczynnik
Pytanie: Gmina w drodze zamiany nabyła grunt od prywatnej firmy (ta wystawiła fakturę z 23% stawką VAT). Grunt zostanie przeznaczony na rozbudowę cmentarza (jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Będą budowane ...

26.07.2016VAT

Sprawdź, czy można odliczyć VAT z faktury za nabycie usługi odsprzedawanej poniżej ceny zakupu
Pytanie: Pytanie: Gmina miejska otrzymała postanowienie o wypłacie odszkodowania na rzecz firmy "X" za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi. Na przejętym gruncie znajdowało się ogrodzenie. Strony zawarły ugodę, zgodnie ...

8.07.2016VAT

Jak prawidłowo określić nazwę usługi na fakturze
Pytanie: Proszę o podanie podstawy prawnej w przypadku wystawienia faktury VAT za usługę remontową. Chodzi o: malowanie dwukrotne ścian, sufitów, przygotowanie gruntu pod malowanie. Wszystkie czynności robi zleceniodawca dla ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

8.07.2016Kadry i płace

Świadczenie urlopowe nauczyciela z dwoma etatami
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na pół etatu w jednej placówce jednocześnie zatrudniony jest na pół etatu w innej szkole, która podlega pod inny urząd (inna gmina). Czy świadczenie urlopowe będzie wypłacane z połowy etatu w każdej ...

24.03.2016I kwartał 2016

Urlop rodzicielski  - zmiany obowiązujące w 2016 roku
Urlopem z tytułu rodzicielstwa, wykorzystywanym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest urlop rodzicielski. Od 2 stycznia 2016 r. wymiar urlopu rodzicielskiego ...

24.03.2016I kwartał 2016

Urlop wychowawczy 2016 - wydłużony okres wykorzystania
Celem urlopu wychowawczego osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie stosunku pracy co najmniej 6 miesięcy (wliczając ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.