Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

22.05.2015Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa wydatków na szkolenie dyrektorskie zależy od jego tematyki
Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za szkolenie dyrektorskie. W której podziałce klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek na szkolenie dyrektorskie?
Nowe!

22.05.2015Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa wydatku na zabudowę szafy w placówce oświatowej
Pytanie: Publiczna placówka oświatowa zamierza nabyć usługę zabudowy szafy do gabinetu księgowej. Czy wydatek na zabudowę szafy można potraktować jako usługę remontową i zrealizować z § 427?
Nowe!

21.05.2015Klasyfikacja budżetowa

Wypłata odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia w placówce oświatowej- klasyfikacja budżetowa
Pytanie: Przedszkole działające w formie samorządowej jednostki budżetowej zobowiązane jest do wypłacenia zwalnianemu pracownikowi odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

31.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Kary nakładane przez straż miejską nie muszą być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych urzędu miasta
Kary porządkowe nakładane w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia stanowią dochód budżetu państwa. Urząd miasta, który pobiera tego rodzaju kwoty za pośrednictwem komendanta straży miejskiej, a następnie odprowadza ...

16.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

Nadpłatę za energię należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności 
Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

11.03.2015Sprawozdawczość budżetowa

W sprawozdaniu Rb-27S jednostki sektora finansów publicznych wykazują tylko te należności, które po ich uregulowaniu staną się dochodami
Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N samorządowa jednostka budżetowa wykazała należności długoterminowe, które dotyczą należności lat przyszłych. Czy wartość taką należy również ująć w sprawozdaniu Rb-27S?

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

Nowe!

20.05.2015Finanse publiczne

Gmina organizująca przetarg na dowóz dzieci do szkół nie może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców
Pytanie: Jednostka samorządu zamierza zorganizować przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy można żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą stosownych uprawnień od osób zdolnych do wykonania zamówienia publicznego na dowóz dzieci, ...

20.03.2015Finanse publiczne

W celu rozliczenia zaległych wpłat warto skontaktować się z komornikiem
Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza zaległe należności cywilnoprawne i po naliczaniu odsetek ujmuje je w księgach rachunkowych. Na poczet których długów zaliczać odzyskanie kwoty? Które z pozycji z dokumentacji komorniczej ...

8.02.2015Finanse publiczne

Aby wydatek można było uznać za strukturalny musi służyć rozwojowi jednostki
O uznaniu danego wydatku za strukturalny i przypisaniu go do konkretnego kodu nie decyduje dział, rozdział bądź paragraf klasyfikacji budżetowej. Istotny jest cel wydatkowania określonych środków pieniężnych. Przypisanie określonych ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

18.03.2015VAT

Gmina może odliczyć VAT od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, nawet gdy późniejszym odprowadzaniem ścieków zajmuje się zakład budżetowy
Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność - twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie ...

29.01.2015Podatki w oświacie

Dowóz dzieci zorganizowany przez szkołę jest zwolniony z VAT tylko w przypadku przekroczenia odległości określonych w ustawie o systemie oświaty
Usługi dowozu dzieci świadczone przez jednostkę oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, wyłącznie gdy odległości z domu do szkoły przekraczają te wymienione w ustawie o systemie oświaty. Tylko wówczas można mówić, że są ...

2.01.2015I kwartał 2015

Zmiany podatkowe ze stycznia 2015 roku dotyczą także jednostek publicznych
Wraz z początkiem 2015 roku zmienia się zakres obowiązków płatników podatków dochodowych, do których zaliczają się także jednostki publiczne. Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku kontaktowania się z urzędem skarbowym przy ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

Nowe!

20.05.2015Prawo pracy

Pracownikowi nie można udzielić urlopu na żądanie na część dnia
Pytanie: Pracownik jednostki przyszedł do pracy na godzinę 7.00. Tego dnia miał świadczyć pracę do godz. 19.00, jednak o godzinie 9.30 poprosił o urlop na żądanie. Czy pracodawca powinien ten dzień policzyć jako całe 12 godzin ...

23.03.2015Płace

Roszczenia z tytułu nagród jubileuszowych przedawniają się po 3 latach
Pytanie: Pracownica, przychodząc do pracy udokumentowała 19 lat 10 miesięcy i 6 dni stażu pracy. Po 3 miesiącach (w 2007 roku) otrzymała prawo do nagrody jubileuszowej, a następnie za 5 lat do kolejnej - z tytułu 25 lat ...

20.03.2015Płace

Nauczycielowi w stanie nieczynnym również przysługuje nagroda jubileuszowa
Pytanie: Nauczyciel przebywa aktualnie w stanie nieczynnym. Czy taka osoba może nabyć prawo do nagrody jubileuszowej?

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

26.03.2015Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatek na nabycie auta nie ma charakteru strukturalnego
Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

29.11.2013Środki unijne i wydatki strukturalne

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.