Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu oraz samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Życzy Redakcja SerwisuRB

Rachunkowość budżetowa

Nowe!

16.12.2014Księgowość w jednostce oświatowej

Prenumeratę fachowych pism księgowych szkoła ujmuje w § 421
Pytanie: Placówka prenumeruje specjalistyczny magazyn dla księgowych w wersji papierowej oraz platformę elektroniczną. Pod którym paragrafem zaklasyfikować tego rodzaju wydatki?

3.12.2014Ewidencja księgowa jsfp

Do wartości początkowej auta należy doliczyć koszty rejestracji oraz wydatki na pierwsze tankowanie
Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza nabyć samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Dokumentami związanymi z zakupem będą: faktura za samochód, dowody zakupu paliwa w celu dowiezienia samochodu do siedziby jednostki, potwierdzenie ...

26.11.2014Ewidencja księgowa jsfp

Zasady korygowania błędów rachunkowych JSFP należy określić w polityce rachunkowości
Pracownicy służb finansowo-księgowych wykonując swoje obowiązki dotyczące m.in. dekretowania, mogą popełniać błędy spowodowane np. opóźnieniami lub pominięciem zapisów w urządzeniach ewidencyjnych. Sposób korygowania takich omyłek ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

1.12.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sprawozdania likwidowanej jednostki sporządzane na dzień zakończenia likwidacji powinien podpisać likwidator
Pytanie: Jednostka budżetowa podległa powiatowi wkrótce będzie zlikwidowana. W tym celu powołany zostanie likwidator. Do końca funkcjonowania podmiotu w jednostce zatrudniony będzie kierownik oraz główna księgowa. Kto w takim ...

30.10.2014Uchwały, rozstrzygnięcia i stanowiska RIO

Jeśli ugoda sądowa w swoich skutkach przypomina umowę pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z
Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań - twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ...

30.09.2014Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym

Sposób ujęcia błędów stwierdzonych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zależy od stopnia istotności uchybień
Pytanie: Przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej jednostki budżetowej wykazała błędy w zakresie wykazanych przychodów. Wystąpienie pokontrolne zostało zaakceptowane dopiero w drugiej połowie roku. Jak poprawić stwierdzone ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

2.11.2014Finanse publiczne

NIK przedstawił rekomendacje dotyczące przyznawania stypendiów uczniowskich
Wyodrębnianie komisji stypendialnych oraz określanie harmonogramu działań podczas procesu wnioskowania - to niektóre z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w zakresie przyznawania stypendiów.

29.10.2014Zarządzanie finansami szkoły

Decyzję od odpisaniu z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności może podjąć jedynie kierownik jednostki
Pytanie: W księgach rachunkowych jednostki oświatowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. Jaki jest tryb postępowania z takimi kwotami?

29.10.2014Finanse publiczne

Czasochłonność przygotowania informacji publicznej nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku jej udostępniania
Jeżeli nie istnieje konieczność wytworzenia nowych, nieistniejących dotychczas danych, nie można mówić o przetwarzaniu informacji publicznej. W takim przypadku jednostka nie może ograniczać do niej dostępu przez obowiązek wykazania ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

1.12.2014PIT

Od spotkań opłatkowych pracodawca nie musi odprowadzać zaliczek na podatek
Jednostki sektora finansów publicznych, które zdecydowały się przekazać swoim pracownikom paczki świąteczne, muszą pamiętać o tym, że dla podwładnego świadczenie takie stanowi przychód. Jeżeli zakup prezentu został sfinansowany ...

1.12.2014VAT

Ingerencja w program do fakturowania może być dozwolona, jeżeli dokument nie został jeszcze wprowadzony do obrotu
Pytanie: Faktury jednostki wystawiane są w programie księgowym. W wyniku awarii, po wystawieniu i wydrukowaniu faktury o numerze 997, program nadał kolejnej fakturze ten sam numer. Zostało to zauważone na podglądzie ...

1.11.2014IV kwartał 2014

Jednostki sektora publicznego zwolnione z VAT nie będą musiały rozliczać podatku w procedurze odwróconego obciążenia
Zawężenie stosowania procedury odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny - to jedno z założeń planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Prawodawcy chcą także wprowadzenia limitów kwotowych, ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

4.12.2014Płace

Wypłata środków pozostałych po obniżeniu uposażeń funkcjonariuszy wymaga przeniesień między paragrafami
Znowelizowana w 2014 roku ustawa dotycząca służb mundurowych ograniczyła uposażenie funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim do 80%. Środki finansowe uzyskane z tego tytułu przeznacza się w całości na ...

12.11.2014Płace

Przepisów o zwolnieniach z ZUS i PIT świadczeń pracowniczych nie można nadinterpretować
Pracownicy jednostek oświatowych i wychowawczych, poza wynagrodzeniem za wykonaną pracę mogą otrzymywać od pracodawcy także inne świadczenia np. o charakterze socjalnym lub jako ekwiwalent wynikający z przepisów bhp. Badając czy ...

8.11.2014Prawo pracy

Pracownik jednostki wybrany na radnego ma prawo do zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy na czas sesji
W wyniku listopadowych wyborów samorządowych wielu pracowników jednostek publicznych będzie pełniło funkcję radnego gminy, powiatu lub województwa. Niesie to za sobą określone konsekwencje pracownicze, zarówno po stronie radnego, ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Środki unijne i dotacje dla jsfp

29.11.2013Środki unijne w jsfp

Wydatki biblioteki na organizację spotkań z autorami - wydatki strukturalne 
Pytanie: Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami, którzy otrzymują honoraria za wykład. Jednostka nabywa także nagrody rzeczowe wręczane w trakcje takiej imprezy wybranym czytelnikom. Czy tego rodzaju wydatki należy ...

28.08.2013Księgowość w jednostce oświatowej

Remont obiektów oświatowych a wydatki strukturalne
Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi ...

8.03.2013Środki unijne w jsfp

Do wydatków strukturalnych szkoła może zaliczyć wyłącznie środki pochodzące ze źródeł krajowych
Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół ...

Więcej w dziale Środki unijne i dotacje dla jsfp

Pozostałe artykuły

26.09.2014Pozostałe artykuły

Chcesz zainwestować pieniądze, a nie wiesz jak zacząć? Oto rady
Podjąłeś decyzję o ulokowaniu posiadanego kapitału w instrumenty inwestycyjne? Słusznie, ponieważ trzymanie oszczędności w przysłowiowej „skarpecie” jest zupełnie nieopłacalne. Zanim jednak zaczniesz na poważnie inwestować, ...

Więcej w dziale Pozostałe artykuły

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.