Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Rachunkowość budżetowa

20.09.2016Klasyfikacja budżetowa

Rachunek za studia podyplomowe strażaka klasyfikowany w § 430018
Pytanie: Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała rachunek wystawiony na tę komendę za studia podyplomowe strażaka. Jaki paragraf wydatków będzie prawidłowy - § 307013 czy § 430016?

20.09.2016Klasyfikacja budżetowa

Zwrot zasądzonych kosztów postępowania odwoławczego księgowany w § 461
Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zasądzający na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określoną kwotę stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i zastępstwa ...

20.09.2016Ewidencja księgowa jsfp

Ujmowanie poręczenia w ewidencji pozabilansowej
Pytanie: W 2015 roku zarząd jednostki samorządu terytorialnego udzielił poręczenia kredytu w rachunku bieżącym (tzw. debet) do określonego w umowie limitu w okresie od lipca 2015 do lipca 2016 roku. Czynność prawna z tytułu poręczenia ...

Więcej w dziale Rachunkowość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Nowelizacja przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej
Wszystkie te zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Wpływów z kar porządkowych nie wykazuje się w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ jednostek
Dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowią wyłącznie dochody budżetu państwa i nie mogą być ujmowane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ.

21.03.2016Sprawozdawczość budżetowa

Sporządzanie sprawozdań o wydatkach strukturalnych w jednostkach sektora publicznego
W zakresie wydatków strukturalnych jednostki sektora finansów publicznych sporządzają roczne sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-WSb o wydatkach strukturalnych ...

Więcej w dziale Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Finanse publiczne

20.09.2016Finanse publiczne

Jak umorzyć należności z tytułu korzystania z dróg i urządzeń wodnych
Pytanie: Jednostka budżetowa gospodaruje mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa. W art. 142 ustawy - Prawo wodne wskazano instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami (należności i ...

2.09.2016Finanse publiczne

Należności dłużników postawionych w stan upadłości inwentaryzuje się w drodze weryfikacji sald
Pytanie: Czy przy należnościach od dłużników postawionych w stan upadłości należy wysyłać potwierdzenie salda, a jeśli tak, to gdzie - do sądu?

2.09.2016Finanse publiczne

Podstawę likwidacji środka trwałego stanowi dokument PK
Pytanie: Czy po przeprowadzeniu likwidacji środka trwałego w samorządowej jednostce budżetowej należy przyjąć do księgi głównej dokument księgowy PK (polecenie księgowania) z załącznikiem w postaci druku LT (likwidacja środka ...

Więcej w dziale Finanse publiczne

Podatki w sektorze publicznym

20.09.2016CIT

Wybudowane w ogrodzie zoologicznym środki trwałe należy zaliczyć do rodzaju 107 KŚT
Pytanie: Do jakiego rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych należy zaliczyć i jaką zastosować stawkę amortyzacji do wybudowanych na terenie ogrodu zoologicznego:a) wybiegu dla panter i tygrysów, który obejmuje budynki dla zwierząt, ...

20.09.2016CIT

Automat do sprzedaży biletów oraz palmtop zalicza się do rodzaju 491 KŚT
Pytanie: Czy jednostka zastosowała odpowiednią Klasyfikację Środków Trwałych w odniesieniu do:1) stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów wstępu do ZOO na monety i banknoty, a także z możliwością płacenia kartą płatniczą, ...

2.09.2016VAT

Samorządowy zakład budżetowy nie jest podatnikiem VAT
Pytanie: Czy samorządowy zakład budżetowy prawidłowo stosuje zwolnienie z podatku przy wystawianiu faktury dla gminy (jednostka nadrzędna) w przypadku świadczenia usług na rzecz gminy (zwolnienie jest przewidziane w § 3 ...

Więcej w dziale Podatki w sektorze publicznym

Kadry i płace w jsfp

20.09.2016ZUS

Badania kontrolne przy braku decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego
Pytanie: Pracownik złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, ale ZUS odmówił, na co pracownik złożył odwołanie do sądu. Świadczenie chorobowe trwało do 11 lutego 2015 r. Od tego czasu pracownik oczekuje na rozstrzygnięcie ...

29.08.2016Płace

Kiedy przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej
Kiedy przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej

8.07.2016Kadry i płace

Świadczenie urlopowe nauczyciela z dwoma etatami
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na pół etatu w jednej placówce jednocześnie zatrudniony jest na pół etatu w innej szkole, która podlega pod inny urząd (inna gmina). Czy świadczenie urlopowe będzie wypłacane z połowy etatu w każdej ...

Więcej w dziale Kadry i płace w jsfp

Więcej porad


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.