Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Szkoła Podstawowa - Polityka rachunkowości

  Data publikacji: 2009-10-30
 2. Polityka rachunkowości dla POKL (jsfp)

  Pytanie: Realizujemy projekt systemowy w ramach działania 7.1.1. Wszystkie konta księgowe dotyczące projektu (analityka) zawierają nazwę POKL np. 201-POKL-1-2, 140-POKL itd. Jakich należy dokonać zapisów w polityce rachunkowości aby ująć te zależności? Czy należy tworzyć odrębną politykę rachunkowości dla POKL? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździkgłówna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-26
 3. Polityka prywatności

  Data publikacji: 2011-09-12
 4. Opis systemu finansowo-księgowego w polityce rachunkowości (jsfp)

  Pytanie: W umowie w ramach działania 7.1.1 mamy zapis odnośnie systemu finansowo - księgowego. Program nie daje możliwości wydruku zestawienia zawierającego wszystkie dane, ale pozwala na odczytanie tych danych z różnych zestawień.. Jakiego dokonać zapisu w polityce rachunkowości, że zestawienia takie robione są miesięcznie na podstawie danych z ewidencji komputerowej i czy takie zestawienie będzie spełniało wymogi zawarte w umowie ramowej? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-05-21
 5. Zasady ochrony i przechowywania dokumentacji księgowej - jak dokonać zapisu w polityce rachunkowości?

  Sposób przechowywania oraz ochrony przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów i dowodów księgowych określony został w ustawie o rachunkowości. Jednym ze sposobów przechowywania danych jest utrwalenie ich na informatycznych nośnikach. Aby tego dokonać, należy jednak spełnić ściśle określone warunki. Należy również pamiętać, że sposób ich przechowywania oraz ochrony musi zostać opisany w polityce rachunkowości jednostki. Jak tego dokonać?

  Data publikacji: 2012-08-17
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281)

  Data publikacji: 2013-11-22
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349)

  Data publikacji: 2009-03-18
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 167)

  Data publikacji: 2013-03-01
 9. Wzór zarządzenia kierownika JSFP dostosowujące Politykę Rachunkowości do nowelizacji szczególnych zasad rachunkowości z 19 stycznia 2012 r

  Data publikacji: 2012-03-20
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286)

  Data publikacji: 2009-08-05
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106)

  Data publikacji: 2011-03-04
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282)

  Data publikacji: 2011-12-07
 13. Zasady rachunkowości instytucji kultury

  Główni księgowi instytucji kultury, prowadząc rachunkowość swoich jednostek, często nie są pewni, z jakich przepisów powinni korzystać. Nie są przekonani, czy obowiązują ich przepisy dotyczące zasad rachunkowości określone w prawie bilansowym, czy szczególne zasady rachunkowości obowiązujące państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe. Autor:Dorota Skrzypskadoktorant Katedry RachunkowościWydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,kierownik Sekcji Finansowo-Księgowejjednostki sektora finansów publicznych

  Data publikacji: 2011-02-25
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14)

  Data publikacji: 2009-11-03
 15. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 20 stycznia 2010 r. w sprawie wliczania dodatku stażowego do podstawy trzynastki

  Data publikacji: 2012-01-20

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.