Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Szkoła Podstawowa - Polityka rachunkowości

  Data publikacji: 2009-10-30
 2. Polityka rachunkowości dla POKL (jsfp)

  Pytanie: Realizujemy projekt systemowy w ramach działania 7.1.1. Wszystkie konta księgowe dotyczące projektu (analityka) zawierają nazwę POKL np. 201-POKL-1-2, 140-POKL itd. Jakich należy dokonać zapisów w polityce rachunkowości aby ująć te zależności? Czy należy tworzyć odrębną politykę rachunkowości dla POKL? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździkgłówna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-26
 3. Polityka rachunkowości szkoły musi być podpisana przez jej dyrektora, a nie kierownika jednostki obsługującej

  To na kierownikach jednostek oświatowych ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości. Przekazanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zespołom obsługi nie zwalnia ich z tego obowiązku - twierdzą przedstawiciele olsztyńskiej izby obrachunkowej.

  Data publikacji: 2014-08-27
 4. Polityka prywatności

  Data publikacji: 2011-09-12
 5. Opis systemu finansowo-księgowego w polityce rachunkowości (jsfp)

  Pytanie: W umowie w ramach działania 7.1.1 mamy zapis odnośnie systemu finansowo - księgowego. Program nie daje możliwości wydruku zestawienia zawierającego wszystkie dane, ale pozwala na odczytanie tych danych z różnych zestawień.. Jakiego dokonać zapisu w polityce rachunkowości, że zestawienia takie robione są miesięcznie na podstawie danych z ewidencji komputerowej i czy takie zestawienie będzie spełniało wymogi zawarte w umowie ramowej? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-05-21
 6. Zasady korygowania błędów rachunkowych należy określić w polityce rachunkowości

  Sposób korygowania pomyłek w zapisach księgowych zależy od istotności błędu oraz tego, w którym momencie zostały wykryte. W przypadku publicznych jednostek oświatowych i wychowawczych problemową kwestią jest możliwość stosowania przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących poprawiania danych sprawozdawczych. Z jednej strony kierownik może bowiem dowolnie kształtować zasady dokonywania korekt w polityce rachunkowości, z drugiej - ustawa o rachunkowości zakazuje stosowania niektórych jej regulacji przez jednostki budżetowe.

  Data publikacji: 2014-12-24
 7. Zasady korygowania błędów rachunkowych JSFP należy określić w polityce rachunkowości

  Pracownicy służb finansowo-księgowych wykonując swoje obowiązki dotyczące m.in. dekretowania, mogą popełniać błędy spowodowane np. opóźnieniami lub pominięciem zapisów w urządzeniach ewidencyjnych. Sposób korygowania takich omyłek zależy od istotności błędu oraz tego, w którym momencie został wykryty.

  Data publikacji: 2014-11-26
 8. Termin przeksięgowania przez szkołę zrealizowanych wydatków zależy od rozwiązań przyjętych w polityce rachunkowości

  Pytanie: Na podstawie sprawozdań budżetowych szkoła zamierza przenieść wartość zrealizowanych wydatków na fundusz jednostki. Analizując opisy do kont 223 oraz 800, powstają wątpliwości, co do terminu takiego przeksięgowania. Czy należy tego dokonać w trakcie, czy też na koniec roku?

  Data publikacji: 2014-10-05
 9. Nową politykę rachunkowości jednostka może przyjąć od pierwszego dnia roku obrotowego

  Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia swoich ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wiąże się to m.in. z koniecznością przestrzegania zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu, obligującą jednostki do odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

  Data publikacji: 2014-05-28
 10. Zasady ochrony i przechowywania dokumentacji księgowej - jak dokonać zapisu w polityce rachunkowości?

  Sposób przechowywania oraz ochrony przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów i dowodów księgowych określony został w ustawie o rachunkowości. Jednym ze sposobów przechowywania danych jest utrwalenie ich na informatycznych nośnikach. Aby tego dokonać, należy jednak spełnić ściśle określone warunki. Należy również pamiętać, że sposób ich przechowywania oraz ochrony musi zostać opisany w polityce rachunkowości jednostki. Jak tego dokonać?

  Data publikacji: 2012-08-17
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281)

  Data publikacji: 2013-11-22
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349)

  Data publikacji: 2009-03-18
 13. Wzór zarządzenia kierownika JSFP dostosowujące Politykę Rachunkowości do nowelizacji szczególnych zasad rachunkowości z 19 stycznia 2012 r

  Data publikacji: 2012-03-20
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 167)

  Data publikacji: 2013-03-01
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286)

  Data publikacji: 2009-08-05

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.