Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Budowa zakładowego planu kont (jsfp)

  Pytanie: Jakim zasadom podlega budowa zakładowego planu kont jednostek sektora finansów publicznych?

  Data publikacji: 2009-08-28
 2. Dodawanie konta analitycznego a obowiązek zmiany planu kont (jsfp)

  Pytanie: Czy dodanie konta analitycznego wymaga każdorazowo zmiany zarządzenia kierownika jednostki w sprawie  planu kont? W przypadku naszej jednostki kolejnym kontem analitycznym może  być np. nowy mieszkaniec DPS rozliczający się za leki , kolejny pracownik otrzymujący zaliczkę, bądź nowy kontrahent u którego DPS zakupił towar lub usługę .

  Data publikacji: 2011-09-01
 3. Jak dostosować plan kont do nowelizacji szczególnych zasad rachunkowości z 2012 r.?

  W połowie lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości JSFP zmieniająca m.in. sposób ewidencji niektórych zdarzeń gospodarczych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Od tego czasu jednostki mają 6 miesięcy na dostosowanie swojej polityki rachunkowości do nowych zasad. Jak poprawnie wdrożyć nowe rozwiązania? Skorzystaj z gotowego wzoru zarządzenia kierownika jednostki dostosowującego plan kont do nowych przepisów.

  Data publikacji: 2012-03-20
 4. Nowelizacja szczególnych zasad rachunkowości JSFP opublikowana. Dostosuj swój plan kont

  Nowelizacja rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości JSFP została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jednostki mają pół roku na dostosowanie zasad prowadzenia swojej ewidencji do reguł określonych w rozporządzeniu.

  Data publikacji: 2012-02-02
 5. Uwaga! Nowe zasady rachunkowości oraz planów kont dla JSFP

  Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdź, co zmieni się w zasadach rozliczania Twojej jednostki.

  Data publikacji: 2010-02-16
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020)

  Data publikacji: 2008-05-14
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375)

  Data publikacji: 2011-01-01
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 289)

  Data publikacji: 2013-03-04
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 134)

  Data publikacji: 2008-12-03
 10. Ocena realizacji planu finansowego

  Ocena planu finansowego dostarcza jednostce sektora finansów publicznych wiarygodnych danych, pozytywnie wpływających na jakość procesu planowania w przyszłych okresach. Analiza zrealizowanych wielkości pozwala zidentyfikować zachodzące w organizacji procesy, określając ich wpływ na osiągane efekty wskazane w różnych horyzontach czasowych. Pozwala zatem jednostce podjąć z wyprzedzeniem działania wzmacniające tendencje pozytywne, skutecznie ograniczając lub całkowicie niwelując elementy ryzyka.

  Data publikacji: 2012-10-30
 11. Zasądzone odszkodowanie trzeba zaewidencjonować na koncie 760

  Pytanie: Gminny ośrodek pomocy społecznej otrzymał wyrok, w którym sąd orzekł  obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonej jednostki rekompensaty za wyrządzoną szkodę. Jak zaksięgować związane z tym operacje? W którym sprawozdaniu ująć wartość wpłaty?

  Data publikacji: 2013-05-20
 12. Działanie konta 245

  Data publikacji: 2014-11-28
 13. Do rozliczenia zaliczek przekazanych w gotówce służy konto 141

  Pytanie: Pracownicy działu administracyjno-gospodarczego szkoły pobierają zaliczki na realizację drobnych zakupów przeznaczonych na potrzeby jednostki. Jak zaksięgować związane z tym operacje?

  Data publikacji: 2013-10-15
 14. Dobry plan na „Comeniusa”

  Szkoły oraz inne podmioty odpowiedzialne za organizację i realizację oświaty mogą korzystać z programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie". Sprawdź, jak powinien wyglądać plan kont w szkole realizującej projekt „Comenius” w 2011 r.

  Data publikacji: 2011-01-13
 15. Wpływ dotacji za ubiegłoroczną inwestycję. Które konto?

  Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W ubiegłym roku realizowaliśmy inwestycję w ramach programu PROW - zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację celową z w kwocie 300.000 zł (131/800). Brakującą kwotę 126.000 zł pokryliśmy z własnych środków (2011 r. 740/800). W tym roku otrzymaliśmy zwrot poniesionych nakładów (dotacja z PROW). Dotację otrzymaną z ARiMR zaliczyliśmy jako zwrot środków własnych. Jak zaewidencjonować wpływ tej dotacji na konto bankowe? Czy zwrot zaksięgować na koncie 740 czy 800?

  Data publikacji: 2012-07-25

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.