Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Zasady rachunkowości instytucji kultury

  Główni księgowi instytucji kultury, prowadząc rachunkowość swoich jednostek, często nie są pewni, z jakich przepisów powinni korzystać. Nie są przekonani, czy obowiązują ich przepisy dotyczące zasad rachunkowości określone w prawie bilansowym, czy szczególne zasady rachunkowości obowiązujące państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe. Autor:Dorota Skrzypskadoktorant Katedry RachunkowościWydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,kierownik Sekcji Finansowo-Księgowejjednostki sektora finansów publicznych

  Data publikacji: 2011-02-25
 2. Wydatki na reprezentację w instytucjach kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Czy wydatek na reprezentację ponoszony przez instytucję kultury może korzystać ze zwolnienia od podatku CIT z uwagi na działanie reprezentacyjne? Czy wydatek na reprezentację może być sfinansowany z dotacji, czy tylko z  własnych  przychodów? Czy  w przypadku braku takich przychodów instytucja kultury może w ogóle ponosić wydatki na reprezentację? Odpowiedzi udzielił:Marian Szałuckidoradca podatkowy

  Data publikacji: 2011-07-18
 3. Uruchomienie dotacji dla instytucji kultury (Instytucja kultury, jst)

  Pytanie: Uchwałą Rady Miejskiej została zwiększona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za zużycie energii. Kiedy powinna być uruchomiona dotacja podmiotowa: bezpośrednio po uchwale, czy dopiero po przedłożeniu przez wspomnianą instytucję faktur dotyczących płatności za energię?

  Data publikacji: 2009-11-20
 4. Zasady prowadzenia rachunkowości instytucji kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury. Czy obowiązują nas przepisy dotyczące zasad rachunkowości określone w prawie bilansowym, czy też  szczególne zasady rachunkowości obowiązujące jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej?

  Data publikacji: 2009-11-13
 5. Wydatki strukturalne w instytucjach kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Zakup podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem kart, założenie strony internetowej w instytucji kultury, zakup mebli i innego wyposażenia z dofinansowania z środków budżetowych na realizację programu infrastruktura bibliotek, zakup książek z środków Biblioteki Narodowej, zakup książek z dotacji podmiotowej od organizatora, zakup dodatkowego nowego komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, fax i drukarka) na potrzeby biblioteki - czy tego typu wydatki instytucji kultury są wydatkami strukturalnymi? Proszę podać jakieś przykłady wydatków strukturalnych mogących wystąpić w instytucjach kultury. Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździkgłówna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2011-01-20
 6. Rewolucja w organizacji instytucji kultury

  Trwa debata sejmowa nad usprawnieniem funkcjonowania instytucji kultury.

  Data publikacji: 2011-02-10
 7. Instytucje kultury samodzielnie rozporządzają przyznanym im majątkiem

  Teatry, muzea, czy biblioteki mają osobowość prawną. Skutkuje to dużą ich dużą samodzielnością finansową. Gmina nie powinna więc upoważniać kierowników takich podmiotów do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zachowania ciągłości działania.

  Data publikacji: 2014-05-29
 8. Klasyfikacja wydatków strukturalnych w instytucji kultury

  Pytanie: Czy instytucja kultury może zakwalifikować do wydatków strukturalnych wydatki na: zorganizowanie wydarzenia kulturalnego nieodpłatnie ( koncert ) - kod 60, zakup wyposażenia do sali tanecznej (lustro) - kod 59, zakup nowych mebli (biurka, fotel obrotowy, regały, meble do recepcji )- kod 60, drukarka - kod 59.

  Data publikacji: 2011-11-15
 9. ZFŚS w instytucjach kultury - opinia RIO

  Zgodnie ze stanowiskiem jednej z izb obrachunkowych, przy tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gminnej biblioteki publicznej wymóg określony w art. 3 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie ma zastosowania.

  Data publikacji: 2011-03-18
 10. Dotacja podmiotowa przekazywana na działalność instytucji kultury

  Dotacja podmiotowa przekazywana na działalność instytucji kultury ma charakter roczny, a jej wysokość ustala organizator - Pismo Ministra Finansów z 6 kwietnia 2009 r. (ST1-4834-67/2009/MLI/400)

  Data publikacji: 2012-11-21
 11. Dotacja dla instytucji kultury w zeznaniu CIT-8 (Instytucje kultury)

  Pytanie: Instytucja kultury otrzymała darowizny w łącznej kwocie 8 200 zł. Czy należy ją ująć jako przychód w poz. 27 zeznania podatkowego CIT-8 poz. a sfinansowane z tych darowizn wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy może potraktować ją jako składnik neutralny dla podatku dochodowego, gdyż darowizna została rozliczona do zera? Odpowiedzi udzielił:Marian Szałuckidoradca podatkowy

  Data publikacji: 2011-03-28
 12. Prawo do nagrody jubileuszowej w instytucji kultury - swoboda pracodawcy (Instytucje kultury)

  Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników instytucji kultury można dodać zapis dotyczący wypłaty nagrody jubileuszowej wskazujący, że "pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po przepracowaniu u danego pracodawcy przynajmniej okres 1 roku"? Odpowiedzi udzieliła:Izabela Nowackaspecjalista ds. kadrowo-płacowych

  Data publikacji: 2011-04-21
 13. Świadczenie urlopowe dla pracownika instytucji kultury (Instytucje kultury) 

  Pytanie: Czy pracownikowi instytucji kultury zatrudnionemu na ½ etatu należy się świadczenie urlopowe, jeżeli jego harmonogram pracy przewiduje pracę w poniedziałek 8 godzin, wtorek  8 godzin i czwartek 4 godziny - razem 20 godzin, zamiast 4 godziny pracy od poniedziałku do piątku? Odpowiedzi udzieliła:Izabela Nowackaspecjalista ds. prawa pracy

  Data publikacji: 2010-12-09
 14. Księgowanie operacji gotówkowych w instytucji kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury, w której nie prowadzimy kasy. Jak prawidłowo wypłacać zaliczki za faktury płacone gotówką i jak je ewidencjonować? Odpowiedzi udzieliła:Dorota Skrzypskadoktorant katedry rachunkowości kierownik sekcji finansowo-księgowej jednostki finansów publicznych

  Data publikacji: 2010-07-06
 15. Dotacje dla instytucji kultury a proporcja VAT (Instytucje kultury)

  Pytanie: Samorządowa  instytucja kultury będąca podatnikiem VAT wykonuje odpłatnie działalność opodatkowaną (sprzedaż biletów do kina, wynajem pomieszczeń), działalność zwolnioną z podatku ( organizacja imprez kulturalnych), a także działalność kulturalną nieodpłatną (działalność statutową). Na prowadzenie działalności otrzymuje dotacje podmiotowe oraz celowe. Czy do obrotów opodatkowanych VAT należy wliczać dotacje podmiotowe otrzymywane od organizatora, oraz dotacje celowe? W jaki sposób należy poprawnie ustalić wskaźnik odliczenia VAT? Odpowiedzi udzielił:Marian Szałucki doradca podatkowy

  Data publikacji: 2011-03-17

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.