Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Zasady rachunkowości instytucji kultury

  Główni księgowi instytucji kultury, prowadząc rachunkowość swoich jednostek, często nie są pewni, z jakich przepisów powinni korzystać. Nie są przekonani, czy obowiązują ich przepisy dotyczące zasad rachunkowości określone w prawie bilansowym, czy szczególne zasady rachunkowości obowiązujące państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe. Autor:Dorota Skrzypskadoktorant Katedry RachunkowościWydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,kierownik Sekcji Finansowo-Księgowejjednostki sektora finansów publicznych

  Data publikacji: 2011-02-25
 2. Wydatki na reprezentację w instytucjach kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Czy wydatek na reprezentację ponoszony przez instytucję kultury może korzystać ze zwolnienia od podatku CIT z uwagi na działanie reprezentacyjne? Czy wydatek na reprezentację może być sfinansowany z dotacji, czy tylko z  własnych  przychodów? Czy  w przypadku braku takich przychodów instytucja kultury może w ogóle ponosić wydatki na reprezentację? Odpowiedzi udzielił:Marian Szałuckidoradca podatkowy

  Data publikacji: 2011-07-18
 3. Uruchomienie dotacji dla instytucji kultury (Instytucja kultury, jst)

  Pytanie: Uchwałą Rady Miejskiej została zwiększona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za zużycie energii. Kiedy powinna być uruchomiona dotacja podmiotowa: bezpośrednio po uchwale, czy dopiero po przedłożeniu przez wspomnianą instytucję faktur dotyczących płatności za energię?

  Data publikacji: 2009-11-20
 4. Zasady prowadzenia rachunkowości instytucji kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury. Czy obowiązują nas przepisy dotyczące zasad rachunkowości określone w prawie bilansowym, czy też  szczególne zasady rachunkowości obowiązujące jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej?

  Data publikacji: 2009-11-13
 5. Klasyfikacja wydatków strukturalnych w instytucji kultury

  Pytanie: Czy instytucja kultury może zakwalifikować do wydatków strukturalnych wydatki na: zorganizowanie wydarzenia kulturalnego nieodpłatnie ( koncert ) - kod 60, zakup wyposażenia do sali tanecznej (lustro) - kod 59, zakup nowych mebli (biurka, fotel obrotowy, regały, meble do recepcji )- kod 60, drukarka - kod 59.

  Data publikacji: 2011-11-15
 6. Wydatki strukturalne w instytucjach kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Zakup podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem kart, założenie strony internetowej w instytucji kultury, zakup mebli i innego wyposażenia z dofinansowania z środków budżetowych na realizację programu infrastruktura bibliotek, zakup książek z środków Biblioteki Narodowej, zakup książek z dotacji podmiotowej od organizatora, zakup dodatkowego nowego komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, fax i drukarka) na potrzeby biblioteki - czy tego typu wydatki instytucji kultury są wydatkami strukturalnymi? Proszę podać jakieś przykłady wydatków strukturalnych mogących wystąpić w instytucjach kultury. Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździkgłówna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2011-01-20
 7. ZFŚS w instytucjach kultury - opinia RIO

  Zgodnie ze stanowiskiem jednej z izb obrachunkowych, przy tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gminnej biblioteki publicznej wymóg określony w art. 3 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie ma zastosowania.

  Data publikacji: 2011-03-18
 8. Rewolucja w organizacji instytucji kultury

  Trwa debata sejmowa nad usprawnieniem funkcjonowania instytucji kultury.

  Data publikacji: 2011-02-10
 9. Dotacja podmiotowa przekazywana na działalność instytucji kultury

  Dotacja podmiotowa przekazywana na działalność instytucji kultury ma charakter roczny, a jej wysokość ustala organizator - Pismo Ministra Finansów z 6 kwietnia 2009 r. (ST1-4834-67/2009/MLI/400)

  Data publikacji: 2012-11-21
 10. Księgowanie operacji gotówkowych w instytucji kultury (Instytucje kultury)

  Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury, w której nie prowadzimy kasy. Jak prawidłowo wypłacać zaliczki za faktury płacone gotówką i jak je ewidencjonować? Odpowiedzi udzieliła:Dorota Skrzypskadoktorant katedry rachunkowości kierownik sekcji finansowo-księgowej jednostki finansów publicznych

  Data publikacji: 2010-07-06
 11. Prawo do nagrody jubileuszowej w instytucji kultury - swoboda pracodawcy (Instytucje kultury)

  Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników instytucji kultury można dodać zapis dotyczący wypłaty nagrody jubileuszowej wskazujący, że "pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po przepracowaniu u danego pracodawcy przynajmniej okres 1 roku"? Odpowiedzi udzieliła:Izabela Nowackaspecjalista ds. kadrowo-płacowych

  Data publikacji: 2011-04-21
 12. Świadczenie urlopowe dla pracownika instytucji kultury (Instytucje kultury) 

  Pytanie: Czy pracownikowi instytucji kultury zatrudnionemu na ½ etatu należy się świadczenie urlopowe, jeżeli jego harmonogram pracy przewiduje pracę w poniedziałek 8 godzin, wtorek  8 godzin i czwartek 4 godziny - razem 20 godzin, zamiast 4 godziny pracy od poniedziałku do piątku? Odpowiedzi udzieliła:Izabela Nowackaspecjalista ds. prawa pracy

  Data publikacji: 2010-12-09
 13. Dotacja dla instytucji kultury w zeznaniu CIT-8 (Instytucje kultury)

  Pytanie: Instytucja kultury otrzymała darowizny w łącznej kwocie 8 200 zł. Czy należy ją ująć jako przychód w poz. 27 zeznania podatkowego CIT-8 poz. a sfinansowane z tych darowizn wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy może potraktować ją jako składnik neutralny dla podatku dochodowego, gdyż darowizna została rozliczona do zera? Odpowiedzi udzielił:Marian Szałuckidoradca podatkowy

  Data publikacji: 2011-03-28
 14. Dotacje dla instytucji kultury a proporcja VAT (Instytucje kultury)

  Pytanie: Samorządowa  instytucja kultury będąca podatnikiem VAT wykonuje odpłatnie działalność opodatkowaną (sprzedaż biletów do kina, wynajem pomieszczeń), działalność zwolnioną z podatku ( organizacja imprez kulturalnych), a także działalność kulturalną nieodpłatną (działalność statutową). Na prowadzenie działalności otrzymuje dotacje podmiotowe oraz celowe. Czy do obrotów opodatkowanych VAT należy wliczać dotacje podmiotowe otrzymywane od organizatora, oraz dotacje celowe? W jaki sposób należy poprawnie ustalić wskaźnik odliczenia VAT? Odpowiedzi udzielił:Marian Szałucki doradca podatkowy

  Data publikacji: 2011-03-17
 15. Sprawdź, jakie dodatki mają być zabrane pracownikom instytucji kultury

  Pracownikom instytucji kultury grozi utrata niektórych dodatków do wynagrodzenia. Zlikwidowane mają być dodatki za:na terenie wsi i małych miast,znajomość języków obcych,posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia.Nowością będzie jednak dodatek specjalny.

  Data publikacji: 2009-10-16

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.