Jesteś tutaj: Strona główna Strefa dla oświaty Zarządzanie finansami szkoły
Rozmiar tekstu:   
16.09.2013

Do końca stycznia 2014 roku gminy muszą rozliczyć dotacje na przedszkola

Samorządy, które otrzymały od państwa dofinansowanie do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w postaci dotacji celowej, powinny ją rozliczyć na początku 2014 roku. Służą do tego wzory oraz formularze określone w nowo wprowadzonym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej.
Od września 2013 roku obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dalej: rozporządzenie). Wykonuje ono upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14d ust. 10 ustawy o systemie oświaty.

Oprócz trybu udzielania dotacji celowej przyznawanej gminom rozporządzenie określa sposób jej rozliczania, w tym m.in. zasady ustalania wysokości kwot podlegających zwrotowi.

Na podstawie przepisów rozporządzenia minister ds. oświaty we wrześniu 2013 roku podzielił dotację między poszczególne gminy. Ich przedstawiciele będą musieli rozliczyć się z wykorzystania środków - otrzymanych na okres od 1 września do 31 grudnia 2013 r. - do końca stycznia 2014 roku.


Zestawienie dla wojewody

Do rozliczenia dotacji służą specjalne zestawienia, które gminy będą musiały przedstawić wojewodzie w postaci elektronicznej oraz w papierowej. Formularze dotyczące kwot przekazanych na rok 2013 oraz 2014 różnią się od tych, które będą stosowane w późniejszych okresach (patrz: ramka „Od redakcji”).

Zgodnie z rozporządzeniem rozliczenie wykorzystania dotacji dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne oraz 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego. Do końca 2016 roku należy również uwzględniać wydatki bieżące poniesione w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.


Wzory do zastosowania

W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa, uwzględnia się średnioroczną liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym obliczaną, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej, według wzoru:
gdzie:
 • M oznacza liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy,
 • N oznacza liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, wykazaną w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września roku budżetowego.

Oprócz tego w rozliczeniu należy wziąć również pod uwagę kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 956).

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem portalu Serwis RB?

Zapraszamy do zarejestrowania się. Rejestrując się zyskasz dostęp do pełnej wersji portalu.

Jako użytkownik portalu Serwis RB:

 • zyskasz błyskawiczny dostęp do codziennie aktualizowanej bazy porad i komentarzy,
 • będziesz zawsze na bieżąco ze zmianami w prawie,
 • będziesz mógł korzystać z bazy narzędzi dla księgowych jsfp: wzorów dokumentów, kalendarium, wskaźników, kalkulatorów, baz adresowych

Zyskaj pewność podejmowanych decyzji, dzięki znajomości przepisów i ich interpretacji!

Otrzymasz zestaw praktycznych prezentów
w formacie PDF

 • Klasyfikacja budżetowa 2011
 • Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej
 • 26 pułapek, przez które kierownicy tracą autorytet

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.