Jesteś tutaj: Strona główna Rozliczanie JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Porady ekspertów Rachunkowość, klasyfikacja, sprawozdawczość
Rozmiar tekstu:   
29.10.2009

Kwalifikacja jednostek samorządu terytorialnego i jednostek oświatowych w sprawozdaniu budżetowym (Oświata, jst)

Pytanie: Jakie jednostki zaliczamy do poszczególnych grup wymienionych w sprawozdaniu RB-N ? Do której grupy należy zakwalifikować jednostki oświatowe, a do której jednostkę samorządu terytorialnego?

Odpowiedzi udzieliła:
Elżbieta Gaździk
główna księgowa jednostki budżetowej
Odpowiedź: Jednostki oświatowe i jednostki samorządu terytorialnego należy zaliczyć do grupy III.
Uwzględniając zapisy wynikające z załączników rozporządzeń wymienionych w podstawie prawnej, do grup zawartych w pytaniu zaliczamy niżej wymienione podmioty:

Do Grupy I zaliczamy:
 • organy władzy publicznej,
 • organy administracji rządowej,
 • organy kontroli państwowej i ochrony prawa,
 • sądy i trybunały,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
 • państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej.

Do Grupy II zaliczamy:
 • państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • uczelnie publiczne,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (nadzorowane przez ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne lub państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych),
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • państwowe instytucje kultury,
 • państwowe instytucje filmowe,
 • Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
inne państwowe osoby prawne, w tym agencje państwowe i wykonawcze oraz fundusze celowe, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, jednostek badawczo rozwojowych, banków, spółek prawa handlowego.

Do grupy III zaliczamy:
 • jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, załady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
 • gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

Do grupy IV zaliczamy:
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i fundusze zarządzane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia.
Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. (Dz.U nr 43 poz. 247)
Autorem odpowiedzi jest: Elżbieta Gaździk
główna księgowa jednostki budżetowej
NASI EKSPERCI
Odpowiedź udzielona: 28 października 2009 r.

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.