Jesteś tutaj: Strona główna Rozliczanie JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Porady ekspertów Sprawy pracownicze Wynagrodzenia i dodatki
Rozmiar tekstu:   
26.03.2010

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli a podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłków chorobowych (Oświata)

Pytanie: Czy dodatek uzupełniający wypłacony nauczycielom w styczniu 2010 r. wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłków chorobowych? Jeżeli tak, to czy należy go wliczać do miesiąca wypłaty?

Odpowiedzi udzieliła:

Izabela Nowacka
specjalista ds. kadrowo - płacowych
Odpowiedź: Tak, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zarówno wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, po odpowiednim uzupełnieniu. A to dlatego, że przy jego obliczaniu przyjmowane jest wyłącznie wynagrodzenie za czas przepracowany w roku kalendarzowym.
W terminie do 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (art. 30a Karty Nauczyciela). W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, nauczycielom jest wypłacany jednorazowy dodatek uzupełniający. Sposób ustalania dodatku jest określony rozporządzeniem w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z zasad obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynika, że nie jest to składnik wynagrodzenia, do którego nauczyciele zachowują prawo za okres pobierania zasiłków. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się bowiem liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenia, a nie uwzględnia się liczby etatów proporcjonalnie do okresów, za które pobierali zasiłki. Ponadto, wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego przysługującego nauczycielowi jest ustalana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie. Zatem, jednorazowy dodatek uzupełniający, jako wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za miesiące roku kalendarzowego poprzedzającego jego wypłatę, jest składnikiem wynagrodzenia, który powinien być wliczony w podstawę wymiaru zasiłków. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dodatek ten należy traktować jako składnik wynagrodzenia przysługujący za okres roczny i uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków na zasadach przewidzianych dla rocznych składników wynagrodzenia, po wcześniejszym uzupełnieniu.
Podstawa prawna:
  • Art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
  • Art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 6, poz. 35).
Autorem odpowiedzi jest: Izabela Nowacka
specjalista ds. kadrowo - płacowych

NASI EKSPERCI
Odpowiedź udzielona: 25 marca 2010 r.

Więcej informacji z zakresu płac znajdziesz tutaj.

Porady o zbliżonej tematyce

Więcej


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.