Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Uwaga! Jeszcze w kwietniu nowe paragrafy w klasyfikacji

  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. To już czwarta zmiana rozporządzenia z 2 marca 2010 r. Rozporządzenie zmieniające ma wejść w życie już 18 kwietnia.

  Data publikacji: 2012-04-12
 2. Wydatki reprezentacyjne w gminie - budżetowanie i klasyfikacja (jst)

  Pytanie: Czy jest możliwe wydatkowanie z budżetu gminy środków na zorganizowanie uroczystej sesji rady miasta w związku z rozpoczęciem dużej inwestycji? W jakim przedziale klasyfikacji budżetowej umieścić tego typu wydatek? Odpowiedzi udzieliła: Anna Samelak pracownik organu kontroli

  Data publikacji: 2010-06-17
 3. Klasyfikacja darowizny pieniężnej przelanej na konto urzędu miasta bez określenia celu darowizny (jst)

  Pytanie: Jak zaklasyfikować w ramach klasyfikacji budżetowej darowiznę pieniężną przelaną na konto urzędu miasta bez określenia celu darowizny? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-29
 4. Klasyfikacja wydatków zależy od treści zdarzenia, a nie nazwy na fakturze

  Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za przedłużenie gwarancji na specjalistyczne programy komputerowe, służące m.in. do fakturowania. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej zaewidencjonować taki wydatek i jak ująć go w księgach rachunkowych? Czy wartość programu należy powiększyć o kwotę wynikającą z faktury?

  Data publikacji: 2013-08-13
 5. Klasyfikacja zakupu biletów komunikacji miejskiej dla pracownikom urzędu (jst)

  Pytanie: Jak poprawnie zaklasyfikować zakup biletów komunikacji miejskiej, wydawanych pracownikom urzędu, w związku z realizacją przez nich poleceń służbowych, dotyczących np.: odbioru wyciągów z banku, dostarczenie korespondencji do instytucji znajdujących się na terenie miasta? Wykonanie takiego polecenia nie traktuje się jako podróży służbowej wobec tego czy taki zakup powinien być klasyfikowany do paragrafu 441 - „Podróże służbowe krajowe” czy może do innego paragrafu np. 430 - „Zakup usług pozostałych” lub 421 - „Zakup materiałów i wyposażenia”. Odpowiedzi udzieliła: Anna Samelak specjalista ds. rachunkowości budżetowej pracownik organu kontroli

  Data publikacji: 2010-02-11
 6. Wydatki na ubezpieczenie ucznia w trakcie wyjazdu w ramach programu Comenius - klasyfikacja

  Pytanie: Pracownicy oraz uczniowie jednostki oświatowej wyjechali do Francji w ramach programu Comenius. W związku z tym placówka otrzymała fakturę VAT za usługę autokarową na terenie kraju oraz za granicą. Jak ująć taki wydatek w klasyfikacji budżetowej? Do którego paragrafu zaliczyć ubezpieczenie grupowe uczniów?

  Data publikacji: 2013-05-06
 7. Klasyfikacja opłat związanych z ustanowieniem służebności gruntowej uzależniona jest od ich wartości

  Pytanie: Gmina zawarła umowę ustanowienia służebności gruntowej w formie aktu notarialnego. Do którego paragrafu zaliczyć związane z tym opłaty należne właścicielowi nieruchomości oraz notariuszowi?

  Data publikacji: 2013-02-13
 8. Opłata prolongacyjna w samorządowej jednostce budżetowej (jsfp, jst)

  Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W bieżącym roku mamy problem z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. ZUS w umowach o odroczenie terminu płatności naliczył nam z tego tytułu opłatę prolongacyjną. W związku z powyższym mam następujące pytania: 1. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć opłatę prolongacyjną? 2. Jak prawidłowo zaksięgować naliczenie opłaty prolongacyjnej? 3. Czy należy opłatę prolongacyjną wykazać w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z na 30 września 2009 r.?

  Data publikacji: 2009-10-28
 9. Naprawa budynku przez pracowników jednostki - który paragraf klasyfikacji zastosować? (Oświata)

  Pytanie: Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować zakup materiałów (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych) w ramach bieżących napraw obiektów szkoły wykonywanych przez własnych pracowników? Czy będzie to §4210, czy może 4270?

  Data publikacji: 2011-09-30
 10. Jak zaksięgować kaucję gwarancyjną w jednostce budżetowej? (jsfp)

  Pytanie: Nasza jednostka budżetowa otrzymała fakturę za wykonane prace remontowe. Po zakończeniu remontu i odbiorze budynku pozostała kwota do zapłaty inwestorowi. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem 5% wartości faktury podlega zatrzymaniu przez zleceniodawcę na okres 3 lat jako kaucja gwarancyjna. Jak zaksięgować te operacje? Nasza jednostka nie jest podatnikiem VAT.

  Data publikacji: 2009-07-20
 11. Klasyfikacja zakupu publikacji fachowych (jsfp)

  Pytanie: Jak prawidłowo klasyfikować wydatki ponoszone na zakup wydawnictw fachowych (książka, biuletyn, prasa) przeznaczonych wyłącznie jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-06-18
 12. Opłacenie pobytu podopiecznego ośrodka pomocy społecznej - klasyfikacja

  Pytanie: Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął rachunek dotyczący zwrotu kosztów pobytu naszego mieszkańca w placówce „MAR-KOT”. Z którego paragrafu budżetowego należy opłacić taki wydatek?

  Data publikacji: 2013-04-30
 13. Klasyfikacja wydatków strukturalnych w jsfp (jsfp)

  Pytanie: Czy koszty związane z przygotowaniem projektu oraz sporządzeniem wtórnika mapki geodezyjnej będą stanowiły wydatek strukturalny? Wydatek został poniesiony przez naszą jednostkę ze środków bieżących z paragrafu 4300 (nie ze środków inwestycyjnych), w celu ustalenia ewentualnych rozmiarów kosztów. Jeżeli tak to w jakim obszarze i z jakim kodem należy go ująć w Rb-WS? W jaki sposób ująć wydatki strukturalne na rozbudowę monitoringu? Czy do wydatków strukturalnych należy zakwalifikować stypendia wypłacone uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dodam, że przy ich wypłacaniu nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna ucznia? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-12
 14. Będą nowe zasady klasyfikowania wydatków budżetowych

  Wprowadzenie nowych podziałek klasyfikacji budżetowej służących rozliczaniu środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - to jedno z rozwiązań mających znaleźć się w znowelizowanym rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Data publikacji: 2014-12-10
 15. Klasyfikacja wydatków za naprawę kserokopiarki

  Pytanie: Jak sklasyfikować wydatki za naprawę kserokopiarki w przypadku gdy wykonawca w fakturze wyszczególnił robociznę i materiały zużyte do naprawy ? Czy klasyfikować całość wydatków w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych, czy robociznę - w paragrafie 4270 , a materiały w 4210? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-04

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.