Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Klasyfikacja wydatków zależy od treści zdarzenia, a nie nazwy na fakturze

  Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za przedłużenie gwarancji na specjalistyczne programy komputerowe, służące m.in. do fakturowania. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej zaewidencjonować taki wydatek i jak ująć go w księgach rachunkowych? Czy wartość programu należy powiększyć o kwotę wynikającą z faktury?

  Data publikacji: 2013-08-13
 2. Klasyfikacja zakupu biletów komunikacji miejskiej dla pracownikom urzędu (jst)

  Pytanie: Jak poprawnie zaklasyfikować zakup biletów komunikacji miejskiej, wydawanych pracownikom urzędu, w związku z realizacją przez nich poleceń służbowych, dotyczących np.: odbioru wyciągów z banku, dostarczenie korespondencji do instytucji znajdujących się na terenie miasta? Wykonanie takiego polecenia nie traktuje się jako podróży służbowej wobec tego czy taki zakup powinien być klasyfikowany do paragrafu 441 - „Podróże służbowe krajowe” czy może do innego paragrafu np. 430 - „Zakup usług pozostałych” lub 421 - „Zakup materiałów i wyposażenia”. Odpowiedzi udzieliła: Anna Samelak specjalista ds. rachunkowości budżetowej pracownik organu kontroli

  Data publikacji: 2010-02-11
 3. Wydatki na ubezpieczenie ucznia w trakcie wyjazdu w ramach programu Comenius - klasyfikacja

  Pytanie: Pracownicy oraz uczniowie jednostki oświatowej wyjechali do Francji w ramach programu Comenius. W związku z tym placówka otrzymała fakturę VAT za usługę autokarową na terenie kraju oraz za granicą. Jak ująć taki wydatek w klasyfikacji budżetowej? Do którego paragrafu zaliczyć ubezpieczenie grupowe uczniów?

  Data publikacji: 2013-05-06
 4. Klasyfikacja opłat związanych z ustanowieniem służebności gruntowej uzależniona jest od ich wartości

  Pytanie: Gmina zawarła umowę ustanowienia służebności gruntowej w formie aktu notarialnego. Do którego paragrafu zaliczyć związane z tym opłaty należne właścicielowi nieruchomości oraz notariuszowi?

  Data publikacji: 2013-02-13
 5. Klasyfikacja darowizny pieniężnej przelanej na konto urzędu miasta bez określenia celu darowizny (jst)

  Pytanie: Jak zaklasyfikować w ramach klasyfikacji budżetowej darowiznę pieniężną przelaną na konto urzędu miasta bez określenia celu darowizny? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-29
 6. Opłata prolongacyjna w samorządowej jednostce budżetowej (jsfp, jst)

  Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W bieżącym roku mamy problem z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. ZUS w umowach o odroczenie terminu płatności naliczył nam z tego tytułu opłatę prolongacyjną. W związku z powyższym mam następujące pytania: 1. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć opłatę prolongacyjną? 2. Jak prawidłowo zaksięgować naliczenie opłaty prolongacyjnej? 3. Czy należy opłatę prolongacyjną wykazać w sprawozdaniu Rb-28S i Rb-Z na 30 września 2009 r.?

  Data publikacji: 2009-10-28
 7. Naprawa budynku przez pracowników jednostki - który paragraf klasyfikacji zastosować? (Oświata)

  Pytanie: Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować zakup materiałów (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych) w ramach bieżących napraw obiektów szkoły wykonywanych przez własnych pracowników? Czy będzie to §4210, czy może 4270?

  Data publikacji: 2011-09-30
 8. Jak zaksięgować kaucję gwarancyjną w jednostce budżetowej? (jsfp)

  Pytanie: Nasza jednostka budżetowa otrzymała fakturę za wykonane prace remontowe. Po zakończeniu remontu i odbiorze budynku pozostała kwota do zapłaty inwestorowi. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem 5% wartości faktury podlega zatrzymaniu przez zleceniodawcę na okres 3 lat jako kaucja gwarancyjna. Jak zaksięgować te operacje? Nasza jednostka nie jest podatnikiem VAT.

  Data publikacji: 2009-07-20
 9. Klasyfikacja zakupu publikacji fachowych (jsfp)

  Pytanie: Jak prawidłowo klasyfikować wydatki ponoszone na zakup wydawnictw fachowych (książka, biuletyn, prasa) przeznaczonych wyłącznie jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-06-18
 10. Klasyfikacja wydatków strukturalnych w jsfp (jsfp)

  Pytanie: Czy koszty związane z przygotowaniem projektu oraz sporządzeniem wtórnika mapki geodezyjnej będą stanowiły wydatek strukturalny? Wydatek został poniesiony przez naszą jednostkę ze środków bieżących z paragrafu 4300 (nie ze środków inwestycyjnych), w celu ustalenia ewentualnych rozmiarów kosztów. Jeżeli tak to w jakim obszarze i z jakim kodem należy go ująć w Rb-WS? W jaki sposób ująć wydatki strukturalne na rozbudowę monitoringu? Czy do wydatków strukturalnych należy zakwalifikować stypendia wypłacone uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dodam, że przy ich wypłacaniu nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna ucznia? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-12
 11. Opłacenie pobytu podopiecznego ośrodka pomocy społecznej - klasyfikacja

  Pytanie: Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął rachunek dotyczący zwrotu kosztów pobytu naszego mieszkańca w placówce „MAR-KOT”. Z którego paragrafu budżetowego należy opłacić taki wydatek?

  Data publikacji: 2013-04-30
 12. Klasyfikacja wydatków za naprawę kserokopiarki

  Pytanie: Jak sklasyfikować wydatki za naprawę kserokopiarki w przypadku gdy wykonawca w fakturze wyszczególnił robociznę i materiały zużyte do naprawy ? Czy klasyfikować całość wydatków w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych, czy robociznę - w paragrafie 4270 , a materiały w 4210? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-04
 13. RIO w Kielcach: Analityka nie musi mieć formy paragrafów klasyfikacji

  Nieprowadzenie ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 226 oraz niedrukowanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej - to podstawowe uchybienia, jakie kielecka RIO wykryła podczas kontroli gospodarki jednej z podległych gmin. Przedstawicielom gminy udało się jednak odeprzeć niektóre zarzuty określone w wystąpieniu pokontrolnym.

  Data publikacji: 2012-10-15
 14. Szkolenie pokryte ze środków UE - jak je rozliczyć w jednostce budżetowej? (jsfp)

  Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej został oddelegowany na dwudniowe szkolenie. Koszt szkolenia pokrywany jest ze środków unijnych a jednostka nie jest nim obciążona. Otrzymaliśmy fakturę z opisem za usługę hotelowo-gastronomiczną. W jakim paragrafie ująć powyższy koszt - 4300 czy 4410 ? Odpowiedzi udzieliła:Izabela Świderek doktor nauk ekonomicznych, skarbnik JST

  Data publikacji: 2011-06-28
 15. Budżetowe (po)rachunki

  Pytanie: Jednostka budżetowa na dzień 31 grudnia 2010 r. zlikwidowała rachunek dochodów własnych. Pozostałe środki na tym rachunku zostały przekazane na rachunek pomocniczy, na którym gromadzimy sumy na zlecenie oraz sumy depozytowe tj. wadia, kaucje, zabezpieczenia umów. Czy jednostka powinna założyć odrębny rachunek bankowy do środków pozostałych po likwidacji rachunku dochodów własnych? Odpowiedzi udzieliła:Anna Samelakpracownik organu kontroli

  Data publikacji: 2011-01-11

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.