Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:   

Porady i komentarze

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Wydatki na ubezpieczenie ucznia w trakcie wyjazdu w ramach programu Comenius - klasyfikacja

  Pytanie: Pracownicy oraz uczniowie jednostki oświatowej wyjechali do Francji w ramach programu Comenius. W związku z tym placówka otrzymała fakturę VAT za usługę autokarową na terenie kraju oraz za granicą. Jak ująć taki wydatek w klasyfikacji budżetowej? Do którego paragrafu zaliczyć ubezpieczenie grupowe uczniów?

  Data publikacji: 2013-05-06
 2. Klasyfikacja wykonania instalacji do bezprzewodowej sieci internetowej (jsfp)

  Pytanie: Jak zakwalifikować wydatki z tytułu wykonania instalacji do bezprzewodowej sieci internetowej? Nadmieniam, że obecnie posiadamy dostęp do internetu, ale nie jest to sieć bezprzewodowa. Czy wskazane wydatki będą wydatkami strukturalnymi? Odpowiedzi udzieliła:Izabela Świderek doktor nauk ekonomicznych,skarbnik JST

  Data publikacji: 2010-11-29
 3. Jak zaksięgować kaucję gwarancyjną w jednostce budżetowej? (jsfp)

  Pytanie: Nasza jednostka budżetowa otrzymała fakturę za wykonane prace remontowe. Po zakończeniu remontu i odbiorze budynku pozostała kwota do zapłaty inwestorowi. Zgodnie z umową zawartą z inwestorem 5% wartości faktury podlega zatrzymaniu przez zleceniodawcę na okres 3 lat jako kaucja gwarancyjna. Jak zaksięgować te operacje? Nasza jednostka nie jest podatnikiem VAT.

  Data publikacji: 2009-07-20
 4. Naprawa budynku przez pracowników jednostki - który paragraf klasyfikacji zastosować? (Oświata)

  Pytanie: Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować zakup materiałów (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych) w ramach bieżących napraw obiektów szkoły wykonywanych przez własnych pracowników? Czy będzie to §4210, czy może 4270?

  Data publikacji: 2011-09-30
 5. Klasyfikacja darowizny pieniężnej przelanej na konto urzędu miasta bez określenia celu darowizny (jst)

  Pytanie: Jak zaklasyfikować w ramach klasyfikacji budżetowej darowiznę pieniężną przelaną na konto urzędu miasta bez określenia celu darowizny? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-29
 6. Klasyfikacja wydatków strukturalnych w jsfp (jsfp)

  Pytanie: Czy koszty związane z przygotowaniem projektu oraz sporządzeniem wtórnika mapki geodezyjnej będą stanowiły wydatek strukturalny? Wydatek został poniesiony przez naszą jednostkę ze środków bieżących z paragrafu 4300 (nie ze środków inwestycyjnych), w celu ustalenia ewentualnych rozmiarów kosztów. Jeżeli tak to w jakim obszarze i z jakim kodem należy go ująć w Rb-WS? W jaki sposób ująć wydatki strukturalne na rozbudowę monitoringu? Czy do wydatków strukturalnych należy zakwalifikować stypendia wypłacone uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dodam, że przy ich wypłacaniu nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna ucznia? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-12
 7. Klasyfikacja opłat związanych z ustanowieniem służebności gruntowej uzależniona jest od ich wartości

  Pytanie: Gmina zawarła umowę ustanowienia służebności gruntowej w formie aktu notarialnego. Do którego paragrafu zaliczyć związane z tym opłaty należne właścicielowi nieruchomości oraz notariuszowi?

  Data publikacji: 2013-02-13
 8. Klasyfikacja zakupu publikacji fachowych (jsfp)

  Pytanie: Jak prawidłowo klasyfikować wydatki ponoszone na zakup wydawnictw fachowych (książka, biuletyn, prasa) przeznaczonych wyłącznie jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków? Odpowiedzi udzieliła:Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-06-18
 9. Opłacenie pobytu podopiecznego ośrodka pomocy społecznej - klasyfikacja

  Pytanie: Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął rachunek dotyczący zwrotu kosztów pobytu naszego mieszkańca w placówce „MAR-KOT”. Z którego paragrafu budżetowego należy opłacić taki wydatek?

  Data publikacji: 2013-04-30
 10. Klasyfikacja wydatków za naprawę kserokopiarki

  Pytanie: Jak sklasyfikować wydatki za naprawę kserokopiarki w przypadku gdy wykonawca w fakturze wyszczególnił robociznę i materiały zużyte do naprawy ? Czy klasyfikować całość wydatków w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych, czy robociznę - w paragrafie 4270 , a materiały w 4210? Odpowiedzi udzieliła: Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

  Data publikacji: 2010-03-04
 11. Szkolenie pokryte ze środków UE - jak je rozliczyć w jednostce budżetowej? (jsfp)

  Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej został oddelegowany na dwudniowe szkolenie. Koszt szkolenia pokrywany jest ze środków unijnych a jednostka nie jest nim obciążona. Otrzymaliśmy fakturę z opisem za usługę hotelowo-gastronomiczną. W jakim paragrafie ująć powyższy koszt - 4300 czy 4410 ? Odpowiedzi udzieliła:Izabela Świderek doktor nauk ekonomicznych, skarbnik JST

  Data publikacji: 2011-06-28
 12. Budżetowe (po)rachunki

  Pytanie: Jednostka budżetowa na dzień 31 grudnia 2010 r. zlikwidowała rachunek dochodów własnych. Pozostałe środki na tym rachunku zostały przekazane na rachunek pomocniczy, na którym gromadzimy sumy na zlecenie oraz sumy depozytowe tj. wadia, kaucje, zabezpieczenia umów. Czy jednostka powinna założyć odrębny rachunek bankowy do środków pozostałych po likwidacji rachunku dochodów własnych? Odpowiedzi udzieliła:Anna Samelakpracownik organu kontroli

  Data publikacji: 2011-01-11
 13. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji przez samorządowy zakład budżetowy - ewidencja i sprawozdawczość (jsfp)

  Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym, który otrzymuje dotację z urzędu miasta na utrzymanie obiektów sportowych. Kwota dotacji w 2010 r. przekroczyła 50 % kosztów zakładu, w związku z czym różnicę zwrócono w roku bieżącym. Jak prawidłowo powinna wyglądać dekretacja tego zwrotu oraz jak go wykazać w sprawozdaniu Rb-30S oraz bilansie? Odpowiedzi udzieliła:Anna Samelakpracownik organu kontroli

  Data publikacji: 2011-02-23
 14. Nowy kształt uchwały budżetowej

  Nowe przepisy w sposób bardziej uporządkowany określają zakres i konstrukcję uchwały budżetowej przy jednoczesnym sformułowaniu zakazu zamieszczania w uchwale przepisów niezwiązanych z wykonywaniem budżetu.

  Data publikacji: 2010-02-05
 15. Podwyżki w sferze budżetowej?

  Rząd przyśpieszył tempo pracy i już na początku maja przyjął projekt budżetu na 2012 r. Ma to związek po części ze zbliżającymi się wyborami, a po części z przewodnictwem Polski w Radzie UE. Przyszłoroczny budżet gwarantuje podwyżki, lecz wyłącznie w stosunku do nauczycieli. Na wzrost płac nie mają jednak co liczyć pozostali przedstawiciele sfery budżetowej.

  Data publikacji: 2011-05-10

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.